Cuộc thi tìm hiểu “Đề  án 06 – Chuyển đổi số, vì lợi ích cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 27/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đề  án 06 – Chuyển đổi số, vì lợi ích cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023.
Ảnh minh họa (internet).

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đề  án 06  – Chuyển đổi số, vì lợi ích cộng đồng”.

Cuộc thi được triển khai theo hai hình thức: Thi trực tuyến dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên, công đoàn viên các đoàn thể chính trị – xã hội; học sinh các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; thi trực tiếp gồm đối tượng là các cơ quan, đơn vị thuộc các cụm, khối thi đua tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và Nhân dân trong tỉnh hiểu mục đích, ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng và những lợi ích mà Đề án 06 mang lại cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, từ đó, nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Thông qua cuộc thi góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ, làm chủ khoa học – công nghệ; đồng thời, thúc đẩy, khích lệ tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án đã đề ra; tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai và thực hiện Đề án.

Về nội dung, cuộc thi nhằm tìm hiểu về mục đích, ý nghĩa, tiện ích và những nội dung của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, trọng tâm là các nội dung, như: ứng dụng định danh điện tử (VNeID); mã QR; 25 dịch vụ công thiết yếu; thẻ căn cước công dân; thiết bị đọc QR code, chíp trên thẻ; phương pháp tuyên truyền, thực hiện, hướng dẫn người dân triển khai các nội dung Đề án 06; Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và một số nội dung khác có liên quan.

Về thời gian, cuộc thi sẽ hoàn thành cả hai hình thức thi trước ngày 31/12/2023. Trong đó, thi trực tuyến chia làm 4 kỳ thi (mỗi kỳ thi là 10 ngày) và thi trực tiếp trong thời gian 1 ngày (dự kiến trong tháng 12/2023).

Kim Nga