Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 07/11/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Học viện Hành chính Quốc gia”. PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và ThS. Nguyễn Đức Hạnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đồng chủ trì Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có: PGS.TS. Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện (tham dự trực tuyến); các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Trường Đại học Lao động – Xã hội, Trường Đại học Phenika, Viện phát triển công nghệ ITD, Học viện Phụ nữ…; đại diện lãnh đạo, viên chức, giảng viên các khoa ban, đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; lãnh đạo, viên chức, Trung tâm Khảo thí và bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu khẳng định, bảo đảm và kiểm định chất giáo dục đại học đã trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các trường đại học nhằm mục tiêu tự khẳng định vai trò và vị thế cạnh tranh của mình trước các cơ sở đào tạo khác, đồng thời cũng là một trong những cơ sở quan trọng để mỗi trường đại học chứng minh trước xã hội về năng lực và hiệu quả đào tạo. Bảo đảm và kiểm định chất giáo dục đại học không chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý và trách nhiệm xã hội của các trường đại học mà hoạt động này còn giúp các cơ sở giáo dục đại học nâng tầm chất lượng các mặt hoạt động, duy trì và phát triển bền vững về danh tiếng, thứ hạng của mình.

Hội thảo với chủ đề “Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Học viện Hành chính Quốc gia” là diễn đàn để các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia giáo dục đại học, các nhà nghiên cứu, giảng viên, viên chức công tác trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học cùng chia sẻ, làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong công tác bảo đảm và kiểm định chất giáo dục; cập nhật và phổ biến các xu thế mới trong hoạt động bảo đảm, kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học; nhận diện thực trạng và đánh giá hiệu quả việc triển khai chính sách về tự chủ đại học, quản trị đại học, kiểm định, bảo đảm chất lượng và xếp hạng đại học ở Việt Nam nói chung và tại Học viện Hành chính Quốc gia nói riêng. Từ đó, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, từng bước xây dựng văn hóa chất lượng vì sự phát triển bền vững của Học viện.

TS. Nguyễn Thị Dung, Đại học Lao động – Xã hội tham luận tại Hội thảo.

Tham luận về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và bài học kinh nghiệm từ việc tự đánh giá, đánh giá ngoài của Trường Đại học Lao động – Xã hội, TS. Nguyễn Thị Dung chia sẻ mô hình hệ thống bảo đảm chất lượng và những kết quả đã đạt được của Trường Đại học Lao động – Xã hội; những thuận lợi, khó khăn trong trong quá trình triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục, tự đánh giá, đánh giá ngoài. Từ đó, đưa ra các giải pháp cụ thể và kiến nghị nâng cao chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục đại học, xây dựng văn hóa chất lượng, tạo nền tảng, động lực giúp duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng, qua đó đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ tại các cơ sở giáo dục đại học.

PGS.TS. Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ tại Hội thảo.

PGS.TS. Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ những nội dung quan trọng về quá trình triển khai công tác bảo đảm chất lượng ở nước ta từ năm 2013 đến nay, đồng thời khẳng định sự nhất quán về quan điểm, chủ trương thực hiện bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học là cơ sở vững chắc nhằm triển khai hiệu quả công tác này tại các cơ sở giáo dục đại học. Theo ông Phạm Quốc Khánh, công tác kiểm định yêu cầu sự thông tuệ, kiên định, bền bỉ, trên cơ sở nền tảng khoa học tốt. Thách thức lớn nhất trong tổ chức triển khai kiểm định, đánh giá chất lượng là cần đưa ra những khuyến nghị thiết thực, cụ thể đối với các cơ sở đào tạo. Ông Khánh cũng đặt ra vấn đề cần quan tâm trong thiết kế mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra, cũng như những khó khăn trong xác định tầm nhìn, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai, tạo nền tảng xây dựng chiến lược, mục tiêu của giáo dục, đào tạo.

TS. Nguyễn Văn Hùng, Trường Đại học Phenika tham luận tại Hội thảo.

TS. Nguyễn Văn Hùng, Trường Đại học Phenika trình bày tham luận “Mô hình đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và bài học thực tế” với các nội dung chính: (1) Trao đổi một số thông tin về chuẩn đầu ra; (2) Đo lường chuẩn đầu ra và cải tiến liên tục; (3) Thực tế triển khai về chuẩn đầu ra và cải tiến liên tục. Để thực hiện đánh giá đo lường chuẩn đầu ra, các cơ sở đào tạo cần có sự chuẩn bị, lộ trình phù hợp, cụ thể. Cần xem xét một số nội dung, như: xây dựng lộ trình thực hiện đo lường đánh giá chuẩn đầu ra theo giai đoạn; rà soát và điều chỉnh tinh gọn số lượng chuẩn đầu ra của các học phần và chương trình đào tạo; tổ chức tập huấn và hướng dẫn đánh giá chuẩn đầu ra, rà soát và cải tiến chương trình đào tạo; công bố kết quả đánh giá chuẩn đầu ra và các nội dung liên quan tới chương trình đào tạo.

TS. Đỗ Khánh Năm, Trung tâm Kiểm định và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia tham luận tại Hội thảo.

TS. Đỗ Khánh Năm, Trung tâm Kiểm định và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia tham luận tại Hội thảo về thực trạng và giải pháp công tác kiểm định chất lượng tại Học viện Hành chính Quốc gia, trong đó nêu 6 khó khăn và 7 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo. Học viện xác định bảo đảm chất lượng là hoạt động quan trọng thể hiện sự cam kết về chất lượng của Học viện và cũng đã tự đặt ra nhiệm vụ không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng các hoạt động theo chuẩn quốc gia, từng bước vươn tới chuẩn mực trong khu vực và quốc tế. Trong đó, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu xã hội là trách nhiệm, nhiệm vụ hàng đầu với giá trị cốt lõi: “Trí tuệ, chất lượng, hiện đại”.

ThS. Phạm Thị Vân, Viện Phát triển công nghệ ITD tham luận tại Hội thảo.

ThS. Phạm Thị Vân, Viện Phát triển công nghệ ITD trình bày khả năng triển khai tích hợp hệ thống quản lý chất lượng ISO 21001:2008 vào hệ thống bảo đảm chất lượng, với mục tiêu cải tiến và nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học. ISO 21001:2008 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng riêng cho các tổ chức giáo dục, được áp dụng nhằm tối ưu hoá các nguồn lực, đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo. ISO 21001:2008 mang tinh thần nâng cao chất lượng dạy và học nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan, đây là cơ sở xây dựng hệ thống quản trị chất lượng cho các hoạt động cốt lõi, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo và vận hành của tổ chức giáo dục.

TS. Phạm Quang Quyền, Trung tâm Công nghệ và Thư viện, Học viện Hành chính Quốc gia tham luận tại Hội thảo.

TS. Phạm Quang Quyền, Trung tâm Công nghệ và Thư viện, Học viện Hành chính Quốc gia khẳng định giải pháp quản trị minh chứng số phục vụ kiểm định, đánh giá chất lượng góp phần quan trọng trong thành công của quá trình đánh giá. TS. Quyền chia sẻ mô hình minh họa mẫu (demo) hệ thống ứng dụng quản trị minh chứng số trực tuyến phục vụ kiểm định với 3 nhóm tư liệu minh chứng: (1) Nhóm chương trình đào tạo và học liệu; (2) Nhóm lưu trữ văn bản, hồ sơ minh chứng về hoạt động của cơ sở đào tạo; (3) Nhóm minh chứng về đội ngũ nhà giáo/nguồn nhân lực. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp triển khai tự chủ xây dựng và vận hành hệ thống thông tin tích hợp quản trị tư liệu số.

ThS. Tạ Văn Thành, Học viện Phụ nữ Việt Nam tham luận tại Hội thảo.
ThS. Nguyễn Văn Trung, Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tham luận tại Hội thảo.
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện tham luận tại Hội thảo.

Hội thảo cũng nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học. Những tham luận chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến nội dung chủ đề Hội thảo, như: phân định khái niệm đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đo lường mức độ đạt được chuẩn đầu ra của người học; đánh giá chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn ISO và các bộ tiêu chuẩn trong nước, quốc tế; mục tiêu phục vụ cộng đồng của cơ sở giáo dục đại học; kinh nghiệm vận hành hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục; quy định trách nhiệm, quyền lợi của các đối tượng trong tham gia kết nối và phục vụ cộng đồng; chiến lược phát triển hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng; hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng gắn với đặc thù vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt của Học viện.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, đại biểu dự hội thảo trực tiếp cũng như trực tuyến tại các điểm cầu đã tham gia đóng góp ý kiến, gửi tham luận, góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo. Hội thảo đã nhận được 42 bài tham luận tập hợp trong kỷ yếu Hội thảo, chia sẻ các nghiên cứu chuyên sâu, bình luận, kiến nghị giải pháp thực thi về công tác bảo đảm và kiểm định chất giáo dục đại học ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới. Những ý kiến đóng góp, tham luận tâm huyết, có giá trị của các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài Học viện sẽ cung cấp những luận cứ khoa học, những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích cho các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu và những người đang thực thi nhiệm vụ về công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục tại Học viện Hành chính Quốc gia. Qua đó, duy trì và phát triển bền vững uy tín, thứ hạng, góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động nhằm đạt được mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh đặt ra, hướng tới tiêu chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế.

Tuấn Anh