Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 11/2023

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 05/12, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 11/2023. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị giao ban, có các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường; PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; TS. Lại Đức Vượng. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện. Hội nghị trực tuyến tới các điểm cầu của Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung, khu vực Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện báo cáo khái quát kết quả công tác tháng 11.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo khái quát kết quả công tác tháng 11 về các hoạt động thường xuyên và nhiệm vụ của Học viện trong thời gian tới. Theo đó, các nhiệm vụ, công tác được các khoa, ban, đơn vị triển khai khá đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Học viện đã tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ và cơ bản đã bảo đảm tiến độ.

Công tác đào tạo đại học và thạc sỹ, tiến sỹ: đã tổ chức, triển khai công tác tuyển sinh đại học, đại học liên thông vừa làm vừa học, đại học liên thông chính quy năm 2023. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh thạc sỹ đợt 2 năm 2023 của 7 ngành: Quản lý công, Chính sách công, Luật Hiến phápLuật Hành chính, Quản lý kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý văn hóa, Lưu trữ học. Triển khai tư vấn và thu hồ sơ dự tuyển, tuyển sinh trình độ tiến sỹ năm 2023; xin ý kiến Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện về chủ trương mở ngành đào tạo trình độ tiến sỹ ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính…

Công tác bồi dưỡng đã tổ chức 36 lớp với 2.401 học viên. Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục đôn đốc tổng hợp đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2024; đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2024. Công tác giảng dạy đã tiếp tục tổ chức thẩm định bài giảng, phát triển nguồn giảng viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Công tác tổ chức cán bộ tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp của Đảng ủy Học viện vào dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; trình Bộ Nội vụ danh sách và hồ sơ viên chức tham gia xét tuyển Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ các cấp của Bộ Nội vụ giai đoạn 2023 – 2026, định hướng đến năm 2030”…

Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hành chính và Công vụ Pháp, Đại sứ quán Pháp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức toạ đàm về “Đạo đức trong nền công vụ Pháp: nguyên tắc và tổ chức”; tổ chức Tọa đàm quốc tế “Xây dựng năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho viên chức, giảng viên, góp phần thực hiện chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia”… Công tác kế hoạch – tài chính; khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; công tác đảng, đoàn thể; các Phân viện; công tác tạp chí, công nghệ và thư viện triển khai kịp thời, đúng quy định, hiệu quả cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số nhiệm vụ cần tập trung hơn nữa, như: hoàn thiện ngân hàng đề thi các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; công tác biên soạn giáo trình, tài liệu; việc sắp xếp lịch giảng, giờ giảng, bố trí phòng học cho sinh viên; chuyển ngạch giảng viên; công tác tài chính, thanh quyết toán, sử dụng tài sản công, tiến độ giải ngân các dự án cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn.

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Lương Thanh Cường đã nêu một số ý kiến liên quan đến: tăng cường chỉ đạo kỷ luật, kỷ cương hành chính; các khoa, ban cần tập trung quan tâm sớm hoàn thiện nhiệm vụ biên soạn đề cương chi tiết các học phần của đại học, sau đại học, giáo trình, bài giảng; các khoa căn cứ vào tiến độ của các môn học để biên soạn đề cương; thủ tục thanh toán làm theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ; trên cơ sở sáng kiến của Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính về phối hợp với nhà xuất bản quốc tế xuất bản sách của Học viện cần được quan tâm thực hiện.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đề nghị các đơn vị, khoa, ban tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể: Văn phòng và các phòng, ban chức năng cần tham mưu, chuẩn bị cho chương trình tổng kết, đánh giá công tác năm 2023 bảo đảm thực chất, đánh giá đúng thực tế sau 1 năm công tác của Học viện, từ đó sẽ xác định rõ hơn mục tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm 2024 của Học viện; tham mưu chuẩn bị công tác đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán, bảo đảm đời sống cho viên chức, người lao động đầm ấm, chu đáo. Đồng thời, đề nghị các đơn vị, khoa, ban thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Lãnh đạo các đơn vị, khoa, ban gương mẫu trong đánh giá, giao việc, giờ làm. Nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng phục vụ người học, cán bộ, giảng viên, người lao động trong Học viện.

Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán để hoàn thành thanh toán đúng thời hạn theo quy định. Đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm 2024, đăng ký đúng nội dung công việc của đơn vị để có kế hoạch dự toán tài chính đi kèm và phân bổ sau khi đã tổng hợp theo kế hoạch chung của Học viện. Công tác đánh giá phân loại tại các đơn vị, khoa, ban phải công bằng, công tâm, minh bạch…

Quang cảnh Hội nghị.
Thu Hương