Học viện Hành chính Quốc gia phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra

(Quanlynhanuoc.vn)  Sáng ngày 29/02, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 02/2024. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường; PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; TS. Lại Đức Vượng. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện. Hội nghị trực tuyến tới các điểm cầu của Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung, khu vực Tây Nguyên.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện báo cáo kết quả công tác tháng 02/2024 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2024.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu đã khái quát kết quả công tác được các khoa, ban, đơn vị triển khai tương đối đồng bộ, chất lượng, hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm trên toàn hệ thống Học viện.

Công tác đào tạo: đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ năm 2024; dự thảo kế hoạch xây dựng Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024; tiếp tục xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình, tập bài giảng và tài liệu tham khảo trình độ đại học; rà soát danh mục giáo trình, tập bài giảng đăng ký biên soạn và triển khai xây dựng đề cương thuyết minh đề cương giáo trình, tập bài giảng và tài liệu tham khảo trình độ đại học; triển khai kế hoạch xây dựng đề án, lập hồ sơ mở ngành và tham mưu thành lập các ban nghiên cứu mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ đối với ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; triển khai xây dựng Đề án mở ngành Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ; xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình việc làm, thu thập thông tin, chuẩn hóa dữ liệu của sinh viên trình độ đại học đã tốt nghiệp và sẽ tốt nghiệp năm 2024.

Công tác bồi dưỡng: trong tháng 02/2024, Học viện thực hiện chiêu sinh và đã tổ chức khai giảng được tổng số: 3 lớp với 154 học viên; trình Giám đốc Học viện phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng bổ sung kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn cho giảng viên của Học viện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, trong đó tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy các lớp bồi dưỡng.

Công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, tài liệu: ban hành danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024; ban hành Quyết định giao nhiệm vụ chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở; thông báo, tổng hợp, tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025; thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Học viện, quyết định công nhận kết quả đối với các đề tài đã hoàn thành; quyết định công nhận đối với sách đã xuất bản để sử dụng làm sách, tài liệu phục vụ trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Hoạt động hợp tác quốc tế: xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động năm 2024 trong khuôn khổ Học viện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Mạng lưới cơ sở đào tạo công vụ các nước ASEAN (PSTI) nhiệm kỳ 2023-2024; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc chương trình công tác năm 2024 của Bộ Nội vụ; tiếp nhận lưu học sinh học thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện…

Công tác kế hoạch – tài chính; khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; công tác đảng, đoàn thể; các phân viện; công tác tạp chí, công nghệ và thư viện triển khai kịp thời, đúng quy định và đạt hiệu quả.

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.
TS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.
TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo phát biểu tại Hội nghị.
TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các ý kiến tại Hội nghị tập trung nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục được thực hiện trong tháng 3, như: nâng cao trình độ giảng viên của các bậc đào tạo, nhất là bậc đại học; bảo đảm cơ sở vật chất, phòng học cho sinh viên, học viên; biên soạn đề cương chi tiết các học phần của đại học, sau đại học, giáo trình, bài giảng; khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Học viện năm 2024; góp ý sửa đổi quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ của Học viện; công tác tài chính, thanh quyết toán, sử dụng tài sản công, tiến độ giải ngân các dự án cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu quan tâm và đề xuất đối với một số nhiệm vụ trong thời gian tới, cần: (1) Nâng cao chất lượng bài viết trên Tạp chí; yêu cầu, khuyến khích các giảng viên công bố các sản phẩm khoa học mang tính chất chuyên môn sâu trên tạp chí. (2) Công tác bồi dưỡng triển khai theo nhu cầu vị trí việc làm, theo xu hướng xã hội cần. Theo đó, cần chủ động xây dựng chương trình cho phù hợp với nhu cầu và đối tượng học viên; cần có chiến lược phát triển giảng viên, nâng cao chất lượng giảng viên, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp. (3) Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phải hoàn thành kiểm định đánh giá 8 chương trình đào tạo trình độ đại học…

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Lương Thanh Cường đề nghị các đơn vị tích cực hơn nữa trong tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển Học viện; biên soạn các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực giảng viên tham gia dạy các chương trình bồi dưỡng cần phải được chú trọng và thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh tới các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, cụ thể:

(1) Các khoa, ban cần tập trung hoàn thiện biên soạn đề cương chi tiết các học phần của đại học, sau đại học, giáo trình, bài giảng; xây dựng đề án đào tạo các trình độ của Học viện; việc phân công giờ giảng bảo đảm đúng quy định, công bằng.

(2) Bảo đảm công tác quản lý tài chính thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả; gia tăng được nguồn thu, tiết kiệm chi, tránh những chi phí không hợp lý, từng bước nâng cao đời sống vật chất cho viên chức, người lao động; đồng thời quan tâm tích lũy nguồn lực để phát triển Học viện.

(3) Những nhiệm vụ ngân sách nhà nước giao phải khẩn trương xây dựng dự toán để kịp thời trình Bộ Nội vụ phê duyệt.

(4) Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện cần được xây dựng kế hoạch cụ thể và hình thức tổ chức ý nghĩa, thiết thực; việc thiết kế logo mới bảo đảm truyền tải nội dung sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Học viện trong thời kỳ mới.

(5) Tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính. Đề nghị tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, tích cực hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra.

Quang cảnh Hội nghị.

Nguyễn Thùy, Xuân Phú