Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trao đổi hợp tác với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiều ngày 25/3/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tiếp và làm việc với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi tiếp và làm việc, về phía Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, có PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phụ trách; TS. Phú Văn Hẳn, Phó Viện trưởng; lãnh đạo các đơn vị: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Trung tâm Kinh tế học; Trung tâm Triết học và Chính trị học; Tạp chí Khoa học Xã hội (TP. Hồ Chí Minh).

Về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh có, TS. Trương Cộng Hòa, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó Giám đốc Phụ trách điều hành; cán bộ lãnh đạo một số phòng, ban của Phân viện.

Hai bên đã thông tin cho nhau về cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ, định hướng phát triển và các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của đơn vị. Đồng thời, đề xuất các hướng hợp tác để khai thác tiềm năng, lợi thế và phát huy sức mạnh của hai đơn vị trong việc thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong trao đổi, hai bên cùng thống nhất xác định kế hoạch hợp tác chi tiết từng việc cụ thể hằng năm để cùng chủ động triển khai bảo đảm mục tiêu, hiệu quả. Bao gồm các nội dung: 

Hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp cận hướng nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, bộ, ngành, địa phương; tổ chức các hoạt động khảo sát, đánh giá nhanh, thực hiện tư vấn chính sách cho trung ương và địa phương về những vấn đề gắn với thực tiễn vùng Nam Bộ; tổ chức các sự kiện khoa học, như hội thảo, tọa đàm khoa học, diễn đàn khoa học; chia sẻ nguồn lực tham gia các hoạt động giảng dạy, hội đồng đánh giá luận văn, luận án, thực hiện các công tác khác gắn với hoạt động đào tạo; trong công tác xuất bản sách, công bố công trình nghiên cứu trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo; hợp tác trong tạo mạng lưới và hệ thống kết nối trong và ngoài nước liên quan đến nguồn nhân lực, dữ liệu, mạng lưới… phù hợp chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mỗi bên.

PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng và TS. Trương Cộng Hòa cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

PV