Chi hội Nhà báo Tạp chí Quản lý nhà nước tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2026

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 27/3/2024, tại Hà Nội, Chi hội Nhà báo Tạp chí Quản lý nhà nước đã tổ chức thành công Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2024 – 2026.

Quang cảnh Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội, có TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; đồng chí Phạm Trường Sơn, Phó Trưởng Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại Đại hội, TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Tạp chí Quản lý nhà nước đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Chi hội nhiệm kỳ 2021 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2026. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, cơ bản các nội dung Nghị quyết đề ra đều được thực hiện tốt, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: 

TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Tạp chí Quản lý nhà nước trình bày báo cáo tại Đại hội.

Chi hội Nhà báo đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát động thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tích cực tham gia công tác hội: xuất bản các ấn phẩm của Tạp chí, đầu tư lượng bài viết chuyên sâu, trí tuệ; tham gia các hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Chi hội đã tham gia tích cực, chất lượng, trách nhiệm Hội Báo toàn quốc hằng năm.

Trong nhiệm kỳ, Chi hội đã thực hiện có hiệu quả việc nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên; cử hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; quan tâm bồi dưỡng, kèm cặp cho các nhà báo trẻ. Hằng năm Tạp chí đều có Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Luật Báo chí, Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo đã được triển khai thực hiện tốt, đi vào chiều sâu. Chi hội cũng từng bước nâng cao vai trò, vị trí của mình, chủ động đề xuất ý kiến hỗ trợ kinh phí hoạt động, nâng cao chất lượng tin, bài, chi trả nhuận bút… Về công tác kiểm tra, Chi hội Nhà báo Tạp chí đã hết sức quan tâm nên từng bước đi vào nề nếp, việc kiểm tra, đánh giá về công tác thi đua, khen thưởng, công tác thu, nộp hội phí hằng năm, bảo đảm đúng quy định đề ra.

Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận trên, trong báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Thư ký Chi hội cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2021 – 2023, như: hoạt động, sinh hoạt của Chi hội chưa phong phú; công tác thi đua, khen thưởng của Chi hội chưa được tiến hành thường xuyên; hạn chế trong tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tham gia đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao…

Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội Nhà báo Tạp chí đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2024 – 2026 với trọng tâm hoạt động là không ngừng góp phần tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Tạp chí nâng cao hơn nữa chất lượng nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên; liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức các ấn phẩm. Bên cạnh đó, Chi hội sẽ thực hiện hiệu quả nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cho hội viên; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên; quan tâm, kèm cặp các nhà báo trẻ; đề xuất với Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo Tạp chí đổi mới mô hình tòa soạn báo theo hướng hiện đại, tiếp cận với phong cách tác nghiệp chuyên nghiệp, hiện đại…

Các đại biểu dự Đại hội đã có nhiều ý kiến tham luận, đóng góp nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội, công tác chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tạp chí. Đồng thời, đề nghị Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi hội Tạp chí ngày một vững mạnh.

Đồng chí Phạm Trường Sơn, Phó Trưởng Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Trường Sơn, Phó Trưởng Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Chi hội Nhà báo Tạp chí trong nhiệm kỳ qua. Nhất trí với các nội dung dự thảo Báo cáo, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Chi hội cần tập trung quán triệt, thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Luật Báo chí năm 2016 và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo; bộ Tiêu chí văn hóa của cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo.

Thứ hai, bám sát sự chỉ đạo của Ban Biên tập, hướng mọi hoạt động của Chi hội vào góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Học viện Hành chính Quốc gia, của Tạp chí Quản lý nhà nước; quan tâm, đầu tư, tuyển chọn tác phẩm chất lượng cao gửi dự thi Giải Báo chí quốc gia.

Thứ ba, thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp theo quy định.

Thư tư, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Chi hội. Đề ra các biện pháp hiệu quả xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong kỷ nguyên số, xứng đáng là đội quân tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa của Đảng.

Thứ năm, tiếp tục làm tốt công tác xã hội – từ thiện, tri ân các đối tượng chính sách, đặc biệt là thân nhân liệt sĩ – nhà báo, nhà báo thương binh, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ sáu, tiếp tục phát huy truyền thống Báo chí Cách mạng Việt Nam và những kết quả đã đạt được, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả xây dựng Chi hội vững mạnh, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và chào mừng Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Chi hội Nhà báo, tập thể lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên Tạp chí. Trong thời gian không dài, Tạp chí đã vượt qua khó khăn, thử thách, chuyển mình phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng, xuất bản thêm 2 ấn phẩm (Tạp chí điện tử, Tạp chí tiếng Anh), được công nhận điểm khoa học 0,75 điểm ở nhiều Hội đồng khoa học ngành, liên ngành, khẳng định vị thế, uy tín của Tạp chí, xứng đáng với vai trò là tổ chức quan trọng, không thể thiếu trong lịch sử phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện đề nghị Tạp chí và Chi hội tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, định hướng hành động hiệu quả; giữ vững tôn chỉ, mục đích; phát huy năng lực nội tại, nuôi dưỡng và bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, thu hút sự quan tâm của đa dạng công chúng, bảo đảm phát huy vai trò, ý nghĩa của một cơ quan báo chí cách mạng, diễn đàn khoa học chuyên ngành. 

Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Quản lý nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2026 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2024 – 2026, gồm 3 đồng chí: nhà báo Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập; nhà báo Lê Kim Nga, Trưởng phòng Trị sự – Tổng hợp và nhà báo Nguyễn Thị Thu Hương, biên tập viên.

Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Quản Anh