Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 04/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đối với công tác hội, quỹ năm 2023.

Ban Thường vụ Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đại biểu, khách mời dự Hội nghị, có: đồng chí Vũ Chiến Thắng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Vũ Đăng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: đồng chí Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành cơ quan trung ương và một số địa phương; đại diện lãnh đạo của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, Tuyên Quang…

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cùng các đồng chí Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo, giảng viên các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội.

Về phía Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, có: TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Phạm Quang Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đã và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương.

TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam báo cáo tóm tắt hoạt động của Hiệp hội trong năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tại Hội nghị, TS. Trần Anh Tuấn đã báo cáo tổng quát hoạt động của Hiệp hội trong năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Qua đó, TS. Trần Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, Hiệp hội cam kết hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của mình, không vi phạm pháp luật; đồng thời, sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc quản lý Hội. Từ đó, phát huy vai trò, chức năng tập hợp, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Đặc biệt, hoạt động của Hiệp hội đã góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ công bố các quyết định khen thưởng.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho Ban Thường vụ Hiệp hội và cá nhân Chủ tịch Hiệp hội TS. Trần Anh Tuấn về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đối với công tác hội, quỹ năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam.
TS. Phạm Quang Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đã công bố các quyết định thành lập Hội đồng Cố vấn và Hội đồng Khoa học Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam.
Đồng chí Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Hiệp hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ chúc mừng các thành tích mà Hiệp hội đã đạt được trong thời gian qua; hoan nghênh các kết quả mà Hiệp hội dày công xây dựng cũng như đã tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Bộ Nội vụ, các ngành, địa phương về hành chính công vụ, quản lý nhà nước… Đồng thời, cá nhân đồng chí sẽ tích cực tham gia đóng góp, chia sẻ những kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân về lĩnh vực mà Hiệp hội đảm nhận.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tặng hoa chúc mừng Hiệp hội.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt Lãnh đạo Bộ chúc mừng Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đã có những đóng góp tích cực và đạt được thành tựu trong thời gian qua. Ghi nhận những thành tựu đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen về những đóng góp của Hiệp hội. 

Hiệp hội mới được thành lập năm 2015, với tên gọi ban đầu là Hội Khoa học hành chính, đến năm 2022, với những đóng góp tích cực cho nền hành chính công vụ đất nước, Hiệp hội đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt đổi tên thành Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam (theo Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27/7/2022 của Bộ Nội vụ). Lãnh đạo Bộ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội với nền hành chính công vụ của đất nước trên con đường xây dựng nền hành chính Việt Nam dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp.

Trong năm 2023, Hiệp hội đã góp phần hỗ trợ, giúp đỡ cho Bộ triển khai thành công nhiều đề án, đề tài mang tính thực tiễn cao. Hiệp hội cũng đã phản biện giúp các vụ/cơ quan chức năng khi xây dựng luật, đề án, đề tài tại các địa phương, đem lại kết quả tích cực trong xây dựng chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng coi trọng việc củng cố tổ chức bộ máy đã tập hợp được các chuyên gia hàng đầu, dày dặn kinh nghiệm của các bộ, ngành về hành chính công vụ, quản lý nhà nước tham gia vào điều hành, cố vấn, tham mưu hoạt động của Hiệp hội.

Ngoài những nhiệm vụ mà Hiệp hội đã xác định trong năm 2024, Thứ trưởng nhấn mạnh Hiệp hội cần tập trung thêm vào các nhiệm vụ sau: 

(1) Hiệp hội cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tiếp tục thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học hành chính, quản lý nhà nước tham gia.

(2) Làm tốt công tác chuyên môn trong tham gia cố vấn, phản biện, tham mưu xây dựng thể chế, chính sách, luật, hệ thống nghị định cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

(3) Tham mưu cho Bộ Nội vụ trong hoàn hoàn thiện xây dựng chế độ tiền lương, khung mô tả vị trí việc làm…

(4) Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội, phản biện chính sách.

(5) Hiệp hội cần mở rộng hoạt động hơn nữa trong các lĩnh vực: quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, khen thưởng…

(6) Mở rộng hợp tác quốc tế.

(7) Sớm có tạp chí của Hiệp hội để đăng tải, công bố bài viết, nghiên cứu, công trình khoa học trong nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội…)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thu Hương