Hội thảo khoa học: “Phân định vai trò, trách nhiệm của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp trong bảo đảm dịch vụ công”

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 31/5/2024 tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phân định vai trò, trách nhiệm của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp trong bảo đảm dịch vụ công”. Đề tài thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ “Tổ chức hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Nội vụ do TS. Phùng Văn Hiền, Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính làm chủ nhiệm đề tài.  

Quang cảnh Hội thảo.

Dự Hội thảo, về phía khách mời, có: GS.TS. Phạm Hồng Thái, nguyên Trưởng Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Phạm Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam; TS. Vũ Xuân Thanh, Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước; ThS. Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng thị ủy Sơn Tây, thành phố Hà Nội; ThS. Nguyễn Thanh Thảo, Trưởng phòng Chính sách số, Cục chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia (sau đây viết tắt là Học viện), có: PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện; GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc điều hành Học viện; PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết, nguyên Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về xã hội; PGS.TS. Võ Kim Sơn, nguyên Trưởng Khoa Quản lý và tổ chức nhân sự; PGS.TS. Ngô Thành Can, nguyên Phó Trưởng khoa Văn bản và công nghệ hành chính; đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các khoa, ban, đơn vị thuộc Học viện. Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện và TS. Phùng Văn Hiền, Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính. 

TS. Phùng Văn Hiền, Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, chủ nhiệm đề tài phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Phùng Văn Hiền, Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, nhấn mạnh: cung ứng dịch vụ công có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đời sống kinh tế – xã hội. Quá trình xây dựng quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả đặt ra rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề bảo đảm dịch vụ công. Hội thảo được tổ chức để các chuyên gia, nhà quản lý, đội ngũ giảng viên trong và ngoài Học viện trao đổi, nghiên cứu sâu hơn về những khía cạnh, những vấn đề đặt ra về phân định vai trò trách nhiệm của Chính phủ và Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp trong bảo đảm dịch vụ công. Hội thảo mong nhận được các ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý của các nhà khoa học để đề tài được hoàn thiện hơn.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu cảm ơn sự có mặt của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã quan tâm viết bài và tham gia Hội thảo. Với 25 bài tham luận đăng kỷ yếu Hội thảo, cùng đông đảo các nhà khoa học tham dự, khẳng định sự quan tâm về chủ đề phân định vai trò, trách nhiệm giữa Chính phủ và UBND các cấp trong bảo đảm dịch vụ công hiện nay. Phó Giám đốc Học viện ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu của nhóm thực hiện đề tài, qua đây cũng rất mong các nhà khoa học sẽ làm rõ cơ sở lý luận cũng như thực tiễn nhằm làm rõ việc phân định vai trò, trách nhiệm giữa Chính phủ và UBND các cấp trong bảo đảm dịch vụ công. 

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển trình bày tham luận.

Trình bày tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia tham luận “Chức trách và vai trò của Chính phủ và chính quyền địa phương trong cung ứng dịch vụ công”. Theo ông, cần phải làm rõ, định vị rõ nội hàm khái niệm dịch vụ công, dịch vụ hành chính công để xác định chủ thể cho hợp lý; dịch vụ công thuộc công việc nhà nước, liên quan trực tiếp tới hoạt động trong khu vực hành chính sự nghiệp bên cạnh chức năng quản lý nhà nước.

PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết, nguyên Trưởng khoa Quản lý nhà nước về xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận.

PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết, nguyên Trưởng khoa Quản lý nhà nước về xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận: “Phân định vai trò, trách nhiệm của Chính phủ và UBND các cấp trong bảo đảm dịch vụ công lĩnh vực giáo dục”. PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết cho rằng, để thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công, việc phân định rõ vai trò và trách nhiệm của bộ máy nhà nước nói chung, của Chính phủ và UBND các cấp là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của người dân. 

PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết đặc biệt nhấn mạnh đến hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục và phân định trách nhiệm của Chính phủ và UBND các cấp trong lĩnh vực này. Theo bà, Giáo dục là ngành đặc thù, cung ứng dịch vụ giáo dục liên quan đến từng cá nhân, gia đình và luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Do đó, để thực hiện tốt việc phân định trách nhiệm của Chính phủ và UBND các cấp đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục cần thực hiện tốt một số các giải pháp, như: 

(1) Hoàn thiện các quy định về phân định trách nhiệm giữa Chính phủ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ giáo dục.

(2) Hoàn thiện các quy định về phân định trách nhiệm giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ có liên quan với chính quyền địa phương, UBND cấp tỉnh đối với hoạt động cung ứng dịch vụ giáo dục.

(3) Rà soát, làm rõ những nội dung hoạt động cung ứng dịch vụ giáo dục, cần tăng cường theo thẩm quyền trách nhiệm của Chính phủ, của UBND các cấp gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu.

(4) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện sự điều phối cần thiết của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ có liên quan với chính quyền địa phương, UBND cấp tỉnh đối với hoạt động cung ứng dịch vụ giáo dục.

(5) Có sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện trách nhiệm cung ứng dịch vụ giáo dục của các ngành liên quan và UBND các tỉnh/thành phố.

PGS.TS. Võ Kim Sơn chia sẻ ý kiến tại Hội thảo.

Chia sẻ tại Hội thảo, PGS.TS. Võ Kim Sơn, nguyên Trưởng khoa Quản lý và tổ chức nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia cho rằng: dịch vụ, cung ứng dịch vụ và bảo đảm cung ứng dịch vụ cho xã hội là một vấn đề lớn của mọi quốc gia. Cần phải nhận thức đúng bản chất của dịch vụ trong kinh tế thị trường để xác định đúng vai trò của Nhà nước. Hãy để cho thị trường dịch vụ tự điều tiết chính nó theo nguyên tắc thị trường. 

ThS. Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Thị ủy Sơn Tây, Thành phố Hà Nội trình bày tham luận.

Trình bày tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội”, ThS. Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Thị ủy Sơn Tây, Thành phố Hà Nội cho biết, hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công tại thị xã Sơn Tây đã có nhiều đổi mới theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định. 

Để góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân tại thị xã Sơn Tây, ThS. Trần Anh Tuấn đã đưa ra các giải pháp, như: (1) Cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách trong cung ứng dịch vụ công, xác định mối tương quan giữa khu vực công và khu vực tư về cung ứng dịch vụ công, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công; (2) Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin dịch vụ hành chính công của người dân và doanh nghiệp; (3) Tăng cường sự tham gia và giám sát của cộng đồng đối với công tác cung ứng dịch vụ hành chính công; (4) Cải cách quy trình, thủ tục và cách thức cung cấp dịch vụ hành chính công; (5) Kiện toàn bộ máy quản lý khu vực công; (6) Mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong cung ứng dịch vụ hành chính công.

Hội thảo cũng được lắng nghe nhiều ý kiến chia sẻ của các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học về phân định vai trò, trách nhiệm giữa Chính phủ và UBND các cấp trong bảo đảm dịch vụ công. Các ý kiến tập trung vào các nội dung, như: (1) Phân định vai trò và trách nhiệm của Chính phủ với UBND các cấp trong bảo đảm dịch vụ hành chính công đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; (2) Phân định thẩm quyền giữa Chính phủ và UBND các cấp về bảo đảm dịch vụ công; (3) Phân định vai trò của Chính phủ và UBND các cấp trong việc bảo đảm cung cấp dịch vụ hành chính công; (3) Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trung ương và địa phương trong thực hiện chuyển đổi số bảo đảm cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ công lĩnh vực giáo dục, y tế; (4) Bảo đảm dịch vụ công về đào tạo nguồn nhân lực xã hội.

Kết luận Hội thảo, TS. Phùng Văn Hiền cảm ơn các ý kiến tham luận và bài viết tham gia Hội thảo của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện. Những kiến thức, kinh nghiệm quý báu này sẽ được Ban Tổ chức Hội thảo nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm góp phần phân định rõ vai trò trách nhiệm của Chính phủ và UBND các cấp trong bảo đảm dịch vụ công đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả.

                                                                            Nguyễn Thùy, Xuân Phú