Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên đại học hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

ThS. Nguyễn Thị Quê
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

(Quanlynhanuoc.vn) – Hưng Yên là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Đây cũng là vùng đất phù sa màu mỡ có truyền thống văn hiến lâu đời của dân tộc ta: “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Những truyền thống dân tộc Việt Nam nói chung và của Hưng Yên nói riêng có tác động tích cực đối với việc hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức con người Hưng Yên cũng như sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên đại học hiện nay – nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Từ khóa: Giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục; đạo đức truyền thống; giá trị; sinh viên đại học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

1. Đặt vấn đề

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thuộc khối đào tạo các ngành kỹ thuật, mỗi năm trường cung cấp nguồn nhân lực lớn có trình độ chuyên môn cao cho cả nước nói chung và các tỉnh đồng bằng sông Hồng nói riêng. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tiền thân là Trường Trung học Công nghiệp Hưng Yên thuộc Bộ Công nghiệp nặng được thành lập ngày 21/12/1966 theo Quyết định số 1265/BCNNg/KH của Bộ Công nghiệp nặng với nhiệm vụ đào tạo kỹ thuật viên trung cấp hai ngành cơ khí và động lực. Ngày 06/01/2003 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 04/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật I.

Để đánh giá đúng thực trạng giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên và tìm nguyên nhân thực trạng đó là vấn đề quan trọng để tìm ra những giải pháp cơ bản góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hưng Yên nói chung và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Tác giả đã tiến hành khảo sát thực trạng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên: (1) Chủ thể giáo dục, chủ thể quản lý, chủ thể truyền đạt kiến thức, chủ thể hỗ trợ; (2) Về chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp, phương tiện giáo dục; (3) Về đối tượng giáo dục (tháng 4/2024, khảo sát 300 sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên)1.

2. Thực trạng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

2.1. Về chủ thể giáo dục đạo đức truyền thống

Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đại hội X của Đảng về công tác giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ, trong đó có sinh viên: “Đối với thế hệ trẻ, thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống lý tưởng, đạo đức lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”2. Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể, nhân dân Hưng Yên luôn quán triệt quan điểm của Đảng về công tác giáo dục thanh niên, đặc biệt là giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên hiện nay. Các chủ thể giáo dục ở Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên theo hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm mang lại hiệu quả ngày một cao hơn.

Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành ở Hưng Yên trong thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo về công tác tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Các sở, ban ngành trong tỉnh đã triển khai chương trình giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý chí tự lực tự cường, trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, tạo bước chuyển rõ nét trong tầng lớp thanh niên, sinh viên. Đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sống đẹp – sống có ích” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi hai mươi”

Hai là, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã phối hợp cùng với các nhà trường tổ chức nhiều hoạt động giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên với những nội dung và hình thức mới.

Trường đã tổ chức học chính trị đầu năm học và triển khai học tập “6 bài học lý luận chính trị” cho 100% sinh viên trong toàn trường. Tổ chức “tuần sinh hoạt công dân” cho sinh viên đầu và cuối khoá.

Ngày 26/5/2024, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tổ chức ra quân Ngày chủ nhật xanh lần 2 năm 2024. “Sinh viên năm tốt”… các hoạt động trên đã thu hút hầu hết sinh viên, đoàn viên tham gia, nhiều sinh viên đã đoạt giải của Tỉnh và Trung ương. Số đông sinh viên có mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tính tích cực chính trị – xã hội, tinh thần tình nguyện xung kích của sinh viên được nâng cao. Màu áo xanh thanh niên, sinh viên tình nguyện đã trở nên thân thương và rất quen thuộc với những người dân Hưng Yên.

Ba là, về đội ngũ thầy giáo, cô giáo giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin nói chung và đạo đức học nói riêng.

Thời gian qua, trong quá trình giảng dạy, một số giảng viên Mác – Lênin đã tích cực áp dụng phương pháp mới (cho sinh viên tự nghiên cứu giáo trình trước khi đến lớp, cho sinh viên trao đổi, thảo luận theo nhóm trong giờ học, kết hợp lồng ghép cho sinh viên xem phim tài liệu về lịch sử, phóng sự người tốt việc tốt…). Một số giảng viên cũng đã chú trọng đến việc hướng dẫn sinh viên vận dụng kiến thức lý luận được học vào thực tiễn, kết hợp giảng dạy kiến thức lý luận với việc giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên.

Bốn là, về phía gia đình. Gia đình là chủ thể đóng vai trò rất quan trọng trong công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên.

Trong những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đặc biệt của gia đình đến việc giáo dục đạo đức cho sinh viên nên đã góp phần to lớn vào việc học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức ở người sinh viên. Nhiều sinh viên đã phát huy được nề nếp gia phong, truyền thống của gia đình và dòng họ cố gắng học tập, rèn luyện bản thân để ngày mai lập nghiệp. 

Để đạt được những thành tựu trong việc giáo dục đạo đức cho sinh viên của Trường hiện nay, các chủ thể giáo dục đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh. Đồng thời xoá bỏ và hạn chế những phong tục, tập quán, thói quen lạc hậu.

2.2. Về nội dung, chương trình, phương pháp, phương tiện giáo dục đạo đức truyền thống

Hiện nay, công tác giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên đã được ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên chú trọng với mục tiêu: Đào tạo những con người có kiến thức vững vàng, phong phú, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo, có kỷ luật, giàu lòng nhân ái, có lý tưởng, ước mơ, hoài bão, có lối sống đẹp, yêu quê hương, đất nước, yêu chủ nghĩa xã hội… Để thực hiện mục tiêu đó, các chủ thể giáo dục luôn tăng cường đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, phương tiện để giáo dục đạo đức cho sinh viên.

Về nội dung, chương trình: sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên được lĩnh hội những giá trị đạo đức, nhất là đạo đức truyền thống thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó cơ bản là thông qua các bài giảng về các môn khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về đạo đức học, về các môn khoa học xã hội và nhân văn. 

Về phương pháp, hình thức giáo dục: các chủ thể giáo dục ở đây đã sử dụng nhiều biện pháp như: đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tôn sư trọng đạo, ý thức tự lực tự cường, yêu chủ nghĩa xã hội; đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bồi dưỡng lý luận chính trị, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các chương trình, các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và ngành giáo dục.

Đặc biệt, Đoàn và Hội Sinh viên triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo lời Bácthành phong trào sinh viên rèn đức, luyện tài. Được cụ thể hoá bằng các phong trào hoạt động, như: phong trào tình nguyện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao, các phong trào Thi đua học tập tốt”, “Sinh viên 5 tốt, các hoạt động từ thiện Vì cuộc sống cộng đồng”Uống nước nhớ nguồn”… Từ đó, giúp sinh viên vừa có thể phát huy được những giá trị đạo đức truyền thống vừa tiếp thu được những giá trị đạo đức mới của nhân loại trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của mình.

Về tài liệu, phương tiện giáo dục: ngoài các giáo trình của các môn khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức biên soạn giáo trình và đề cương bài giảng môn Đạo đức học, cùng với một số tài liệu tham khảo khác, tạo điều kiện, cơ sở pháp lý cho các trường đại học và cao đẳng căn cứ vào đó để triển khai, thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay số tài liệu này còn quá ít, không đầy đủ, thiếu cập nhật. Đây là một thiệt thòi lớn đối với việc giảng dạy và học tập môn đạo đức học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói chung và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nói riêng.

2.3. Sinh viên – đối tượng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống

Mục đích, lý tưởng sống của sinh viên hiện nay là học tập, rèn luyện không chỉ vì tương lai của bản thân mà còn xuất phát từ mong muốn được góp một phần công sức vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhanh chóng đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, tiến kịp các nước trong khu vực và trên thế giới. Theo tinh thần “Sinh viên Việt Nam – Vững bản sắc, giàu khát vọng – Kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước” mà Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023  2028) đã đề ra.

Bảng 1. Giá trị xã hội quan trọng nhất mà sinh viên lựa chọn 

Tiêu chíSố phiếuTỷ lệ %
Sống có lý tưởng11036,6
Hòa bình206,6
Công bằng103,3
Có ích cho xã hội155
Nổi tiếng51,7
Giàu có72,3
Giàu tri thức10535
Dân chủ103,3
Quyền lực cao82,6
Sáng tạo103,3
Không trả lời00
Tổng số300100%
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ nghiên cứu, khảo sát 300 sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, tháng 4/2024

Đa số sinh viên được điều tra chọn tiêu chí giỏi chuyên môn là yếu tố quan trọng nhất để thuận lợi trong cuộc sống, tiếp theo là tính trung thực.

Sự lựa chọn đó cho thấy, sinh viên không thờ ơ với cuộc sống và luôn mang hoài bão, khát khao được cống hiến cho xã hội, cho đất nước. Đây cũng chính là động cơ phấn đấu gia nhập vào tổ chức Đoàn, Đảng của sinh viên. Với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, đã tổ chức các lớp nhận thức về Đảng cho sinh viên. Theo thống của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên từ năm 2014 – 2023, có tới trên 1000 sinh viên được tham gia học lớp cảm tình Đảng, trong đó có trên 98 em được kết nạp vào Đảng, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã biết hướng tới một lối sống tích cực, lành mạnh, tích cực học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn để lập thân, lập nghiệp và cống hiến nhiều hơn cho đất nước.

Có thể thấy, phần lớn sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với gia đình, quê hương, đất nước. Từ đó đã tích cực, chủ động phấn đấu vươn lên với mục tiêu rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp, vì tương lai của Tổ quốc. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi người lao động cần có những phẩm chất và năng lực mới. Kết quả khảo sát cho thấy, phần đông sinh viên ý thức được những phẩm chất cần có ở người lao động Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, các phẩm chất sau đây được sinh viên cho là rất quan trọng và quan trọng: giỏi chuyên môn với 296 sinh viên được điều tra đồng tình; trung thực, thẳng thắn, giữ chữ tín với 297 sinh viên; lương tâm, trách nhiệm 298 sinh viên; thông minh, tháo vát 261 sinh viên; tiết kiệm, quý trọng thời gian 267 sinh viên; có chí tiến thủ, khiêm tốn 264 sinh viên; quan hệ xã hội rộng, có ý thức hợp tác 246 sinh viên; nhân ái, độ lượng 231 sinh viên, hầu hết sinh viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin vào Đảng, vào chủ nghĩa xã hội. 

Từ kết quả khảo sát trên cho thấy có được những thành tựu trong việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thời gian qua là do: 

(1) Có sự liên kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội đã bước đầu ý thức được vai trò của mình và có sự quan tâm trong giáo dục con cái, học trò và công dân của mình.

(2) Sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, sự quan tâm của các tổ chức Đoàn thể của Nhà trường thông qua việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống với các hình thức phong phú, bổ ích, mang tính giáo dục cao giúp sinh viên có được môi trường vừa chơi, vừa học, vừa rèn luyện, hòa nhập và tham gia các công việc có ích cho xã hội lẫn bản thân.

3. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Thứ nhất, đổi mới nội dung và hình thức giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

Việc giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ xây dựng thế giới quan và phương pháp luận khoa học. Để phát huy tốt vai trò của các môn lý luận chính trị, cần sớm đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các môn học này. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) đã chỉ rõ: cần đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập lý luận, coi trọng chất lượng và tính hiệu quả. Tổ chức học tập một cách nghiêm túc, có hệ thống chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng. Phát huy tính sáng tạo, chủ động của người học, dành nhiều thời gian cho việc tự học, tự đọc các tác phẩm lý luận và văn kiện của Đảng, Nghị quyết còn nhấn mạnh: đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức công dân, nhất là trong các trường học và đối với thanh thiếu niên.

Thứ hai, đổi mới công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị cần chú trọng cả nội dung và phương pháp giảng dạy.

Cần bổ sung hoàn thiện các kiến thức lý luận, cập nhật thông tin phù hợp với tình hình phát triển mới của đất nước và tình hình quốc tế. Giảng viên phải có kiến thức sâu, rộng ở nhiều lĩnh vực, phải gắn lý luận với giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Ngoài giáo trình quốc gia, cần có nhiều tài liệu tham khảo có liên quan để sinh viên có thể mở rộng, đào sâu tri thức. 

Về phương pháp, cần thực hiện tốt nguyên lý giáo dục “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”. Chống lối dạy tầm chương trích cú mang tính sách vở, xa rời cuộc sống. 

Thứ ba, trang bị các phương tiện giảng dạy hiện đại hỗ trợ việc dạy và học làm cho giờ học thêm sinh động, phong phú, nội dung sâu sắc.

Giáo dục đạo đức thông qua thực hành chính trị – xã hội (hay hoạt động thực tiễn); giáo dục đạo đức thông qua môi trường đạo đức (môi trường kinh tế – chính trị – xã hội trong sạch, lành mạnh, giáo dục bằng việc nêu gương).

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và trong nhiều Nghị quyết quan trọng khác của Đảng bộ Nhà trường, được thể hiện rõ trong Báo cáo chính trị: luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên; chú trọng rèn luyện tác phong, hình thành kỹ năng giao tiếp văn minh, lịch sự. Trường và các Khoa đã tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, cùng với Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao thu hút đông đảo sinh viên tham gia như hội thi nghiệp vụ sư phạm, hội trại, các cuộc thi tìm hiểu về phòng chống ma túy, tìm hiểu pháp luật. Hằng năm, Trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác học sinh, sinh viên, từ cấp Khoa đến cấp Trường. Với số lượng trên 9.000 đoàn viên thanh niên, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên luôn tiên phong, đi đầu trong các hoạt động Đoàn và đã đạt được những thành tích xuất sắcNhà trường đã chủ động xác định rõ và sâu sắc hơn ý thức cộng đồng trách nhiệm giữa đội ngũ giáo viên với các lực lượng khác tại nhà trường, như: Phòng Thanh tra và Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên.

Thứ tư, nâng cao tính tích cực, chủ động, tự giác của sinh viên hiện nay trong việc học tập giá trị đạo đức truyền thống.

Sinh viên với những nét đặc thù về tâm sinh lý lứa tuổi, với một trình độ nhận thức và năng lực tư duy nhất định, quá trình giáo dục và tự giáo dục sẽ giúp cho sinh viên không chỉ nắm vững những kiến thức cơ bản mà còn nắm vững những tri thức đạo đức đã được nhà trường trang bị, cùng với giao tiếp xã hội, sinh viên sẽ chuyển những kiến thức được học đó thành niềm tin cá nhân, thành những tình cảm đạo đức và được thể hiện ngay trong hành vi ứng xử hằng ngày của sinh viên. 

Đạo đức là nội dung cơ bản thể hiện văn hóa của con người – văn hóa đạo đức là mặt giá trị của con người nhằm hướng con người vươn tới những giá trị đích thực của cuộc sống. Việc phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện các giá trị đạo đức truyền thống của sinh viên là một trong những nội dung hiện đại hóa phương pháp giáo dục Lấy người học làm trung tâm, giảng viên là chủ đạo là hoàn toàn phù hợp với nguyên lý “tự thân vận động” của triết học. Với ý nghĩa đó, hơn bao giờ hết, chúng ta phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp cho sinh viên có cơ hội để thể hiện mình, để tự mình vươn lên trong cuộc sống.

Thứ năm, kết hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên.

Văn kiện Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII), chỉ rõ: “Gìn giữ và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nêu cao vai trò gương mẫu của các bậc cha mẹ. Coi trọng xây dựng gia đình văn hóa. Xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường và xã hội”3. Tinh thần đó tiếp tục được Đại hội XI khẳng định: “Sớm có chiến lược quốc gia về xây dựng gia đình Việt Nam, góp phần giữ gìn và phát triển những giá trị truyền thống của văn hóa, con người Việt Nam, nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ” và “xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc”4..

Trong giáo dục đạo đức cho sinh viên, giữa gia đình và nhà trường phải có sự thống nhất về quan điểm, nội dung, phương pháp, tránh tình trạng phân tán, biệt lập. Gia đình phải luôn nắm bắt được những thông tin và sự hiểu biết từ phía Nhà trường, để không cản trở con em khi tham gia vào các phong trào có tính chất thực hành chính trị – xã hội, do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức.

Sinh viên ngày nay được sống trong môi trường văn hóa phong phú, đa dạng, được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin trong nước và quốc tế, được học hỏi và giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau. Do vậy, Nhà trường, trước hết là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam cần phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức kinh tế, các đơn vị vũ trang nhân dân ở các địa phương để tổ chức các hoạt động văn hóa vui chơi lành mạnh, thể dục – thể thao rèn luyện thể chất, tham gia vào các hoạt động xã hội, mở các lớp học tình thương… để sinh viên tham gia. 

4. Kết luận

Giáo dục đạo đức truyền thống dân tộc cho sinh viên không phải của riêng ai mà là nhiệm vụ của gia đình, nhà trường và xã hội. Có như vậy, chúng ta mới tạo ra được những nhân cách sinh viên phát triển toàn diện có khả năng cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay cần chú ý thực hiện các giải pháp chủ yếu sau: (1) Đổi mới nội dung và hình thức giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên hiện nay. (2) Nâng cao tính tính cực, chủ động, tự giác của sinh viên hiện nay trong việc học tập giá trị đạo đức truyền thống. (3) Kết hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên hiện nay. Những giải pháp trên được triển khai một cách đồng bộ, hy vọng có thể góp phần không nhỏ trong việc giáo dục các giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay.

Chú thích:
1. Nghiên cứu được tài trợ bởi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trong đề tài mã số: UTEHY.L.2024.42.
2. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2006). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. H. NXB Chính trị Quốc gia, tr. 121
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998). Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ­ương (khoá VIII). H. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 121.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. H. NXB Chính trị quốc gia, tr. 126.
Tài liệu tham khảo:
1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khoá XVI (2010). Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
2. Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên (2010). Những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập 1. H. NXB Văn hóa thông tin.
3. Hội sinh viên Việt Nam (2023). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 – 2028.
4. Nguyễn Trọng Chuẩn – Nguyễn Văn Huyên (2002). Giá trị truyền thống trước những thách thức của toàn cầu hóa. H. NXB Chính trị quốc gia. 
5. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (2007). Định hướng giá trị cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Báo cáo khoa học chuyên đề.