Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 25/6/2024, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024Đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có: đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận; đại diện các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Học viện. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở của Học viện, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội và trực tuyến đến các điểm cầu Phân hiệu Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học việnđánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ Học viện đã bám sát chủ trương, đường lối, định hướng chỉ đạo của cấp trên, triển khai hiệu quả các mặt hoạt động với quy mô và khối lượng công việc lớn. Trong bối cảnh yêu cầu, đòi hỏi thực hiện chức năng, nhiệm vụ đi vào chiến lược, sâu sát hơn, Hội nghị sơ kết có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá các nhiệm vụ công tác, nhìn nhận, khắc phục những hạn chế, tồn tại; đồng thời, đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Học viện. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đề nghị các đại biểu tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo, tham luận dân chủ, thẳng thắn, xây dựng những vấn đề thực tiễn, thực chất, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác.

Đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày dự thảo Báo cáo.

Trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết tại Hội nghị, đồng chí Lương Thanh Cường cho biết, năm 2024, kỷ niệm 65 năm xây dựng và phát triển (29/5/1959  – 29/5/2024), Học viện Hành chính Quốc gia bước vào một giai đoạn phát triển mới, cả về chiều sâu và chiều rộng. Ngày 05/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ. Học viện cơ bản hoàn chỉnh, đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, với nhiệm vụ cốt lõi là bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực các trình độ trong hệ thống giáo dục quốc dân; nghiên cứu khoa học hành chính; tham mưu và tư vấn chính sách cho Bộ Nội vụ.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Nội vụ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với sự thống nhất cao, giữ vững ổn định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra: công tác tư tưởng, chính trị; công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng đảng, kiểm tra đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, đảng vụ; công tác thông tin, tuyên truyền; công tác đoàn thể… Đảng bộ Học viện luôn đặt trọng tâm đoàn kết, thống nhất, trên dưới đồng lòng thực hiện thắng lợi trên các mặt công tác; đảng viên, viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm chính trị cao trong quản lý, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia đóng gópxây dựng Học viện ngày một lớn mạnh…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Học viện còn một số hạn chế, tồn tại, như: một số cấp ủy đảng cần thực hiện tốt hơn nữa việc xây dựng chương trình công tác của tổ chức đảng (chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát…) để chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện còn chưa tốt; một số đảng viên còn chưa tích cực tham gia học tập Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương (các hội nghị trực tuyến…). Báo cáo cũng nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trên các mặt công tác: lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị; công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác dân vận, tuyên giáo, đảng vụ; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể.

Hội nghị đã nhận được 9 ý kiến tham luận của đại diện chi bộ, đảng bộ thuộc và trực thuộc Học viện. Các ý kiến bày tỏ nhất trí với dự thảo báo cáo sơ kết và nêu bật những kết quả đạt được trong công tác Đảng 6 tháng đầu năm của từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Đồng thời có những đề xuất, góp ý tập trung vào các nội dung, như: đổi mới, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác tư tưởng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác sinh viên, đoàn thanh niên; phát huy vai trò truyền thông, đối ngoại, tích cực quảng bá và xây dựng hình ảnh, thương hiệu, vị thế của Học viện trên cơ sở 2 nội dung trọng tâm: đào tạo và bồi dưỡng; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý, cấp ủy chi bộ; tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển Học viện, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo; tạo dựng và hình thành văn hóa chất lượng gắn với văn hóa tổ chức; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; có giải pháp cụ thể khai thông các nguồn lực, hướng tới mục tiêu chung phát triển Học viện…

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ đánh giá cao và ghi nhận những kết quả khá toàn diện trong công tác Đảng cũng như thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ của Đảng bộ Học viện 6 tháng đầu năm 2024. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Đảng ủy Học viện cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ…

Hai là, làm tốt công tác tư tưởng, chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu Học viện, đặc biệt là tại các phân hiệu Học viện; thực hiện tốt công tác đảng vụ, tiếp tục quan tâm, kiện toàn cấp ủy, rà soát bổ sung quy hoạch ở các chi bộ, tổ chức đảng còn thiếu; tập trung đổi mới sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề; xem xét hoàn thiện phân cấp giao Đảng ủy Học viện thực hiện một số nhiệm vụ của đảng ủy cấp trên cơ sở; tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ.

Ba là, lãnh đạo hoạt động công tác đoàn thể thiết thực, đạt hiệu quả cao; đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nề nếp trong toàn Học viện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ mong muốn thời gian tới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới quyết liệt và phương thức, quyết sách đúng đắn của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự đồng thuận, thống nhất cao ý chí, tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ Học viện cùng với toàn thể viên chức, người lao động thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, công tác năm 2024, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ tiếp tục có nhiều bước phát triển vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Thay mặt Đảng bộ Học viện, đồng chí Nguyễn Bá Chiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện của Đảng ủy Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Bộ Nội vụ; cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ cùng những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, góp phần hoàn thiện Báo cáo sơ kết công tác và đề ra mục tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 sát với thực tế, yêu cầu. Bên cạnh đó, xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để sớm tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Học viện, các tổ chức đảng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Học viện trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ, đồng tâm, hiệp sức, thống nhất thực hiện chiến lược phát triển Học viện; bảo đảm và nâng cao“chất lượng” – một trong ba giá trị cốt lõi của Học viện; nâng cao hiệu suất công việc trên cơ sở ứng dụng công thông nghệ thông tin; phát huy tinh thần nêu gương tới từng cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; chú trọng đổi mới, sáng tạo trong công việc, tập trung trí tuệ và nguồn lực nhằm giải quyết hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Quản Anh