Học viện Hành chính Quốc gia triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024

(Quanlynhanuoc.vn)  Chiều ngày 04/7/2024, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đại biểu khách mời tham dự Hội nghị, về phía Bộ Nội vụ, có: PGS.TS. Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại biểu lãnh đạo các vụ chức năng, đơn vị, gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Bộ, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có các Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Đăng Quế, TS. Lại Đức Vượng; trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; các tổ chức đoàn thể. Hội nghị trực tuyến đến các Phân hiệu Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Đắk Lắk.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã đến dự Hội nghị. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, Học viện đã bám sát chủ trương, đường lối, định hướng chỉ đạo của cấp trên và đã triển khai theo chức năng nhiệm vụ của Học viện: tham mưu, đề xuất sửa đổi quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện; xây dựng đề án tuyển sinh đại học và sau đại học, chuẩn bị tốt nghiệp cho sinh viên, nghiên cứu sinh, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…

Với mục tiêu nhìn lại kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đánh giá toàn diện những mặt được, những khó khăn, thách thức, những điểm cần tiếp tục hoàn thiện, xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận về những nội dung liên quan, làm rõ hơn những kết quả đạt được, chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ đó rút ra những bài học về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuyên môn, làm căn cứ thực tiễn để đề ra và nâng cao kết quả, hiệu quả công tác 6 tháng cuối năm.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo nêu bật những kết quả đã đạt được của toàn hệ thống Học viện trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ở các Phân hiệu trực thuộc Học viện; Học viện nhận được sự quan tâm thường xuyên, có hiệu quả từ Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sự phối hợp từ các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ; viên chức, người lao động Học viện có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, có năng lực thích ứng tốt với các thay đổi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các mặt công tác của Học viện đã đạt được những kết quả quan trọng, như: công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, triển khai hiệu quả; xây dựng đề án tuyển sinh đại học và sau đại học, chuẩn bị tốt nghiệp cho sinh viên, nghiên cứu sinh…; bồi dưỡng tổng số 253 lớp và 15.314 học viên (tăng so với cùng kỳ năm 2023).

Công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra.

Công tác tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch – tài chính, hợp tác quốc tế; công tác thông tin, công tác tạp chí ổn định; công tác khảo thí, bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; công tác hành chính, hậu cần; công tác đảng, đoàn thể; công tác tại các Phân hiệu Học viện…, đã bám sát chương trình, kế hoạch đặt ra, bảo đảm tiến độ và yêu cầu chất lượng.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Nhất trí với các nội dung dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, các đại biểu dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp, hoàn thiện dự thảo báo cáo, tập trung vào các nội dung, như: xây dựng chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội; nâng cao chất lượng giảng dạy trong xu hướng chịu nhiều tác động và cạnh tranh; mở thêm các ngành đào tạo tiềm năng; định hướng xây dựng, phát triển các chuyên ngành đào tạo trọng điểm, ưu thế; nâng cao chất lượng quản lý, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chiến lược phát triển nhân lực của Học viện theo từng giai đoạn; tăng cường tham gia các dự án quốc tế trong đào tạo; triển khai công tác đào tạo đại học tại Phân hiệu Học viện tại tỉnh Đắk Lắk; tiếp tục giải quyết tồn tại trong công tác giải quyết công nợ, giải ngân vốn đầu tư công, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng, quản lý cơ sở nhà đất, tài sản công…

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và biểu dương những kết quả Học viện đã đạt được, đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ của lãnh đạo Học viện cùng tập thể viên chức, người lao động toàn hệ thống Học viện. Thứ trưởng đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Học viện cần nỗ lực hơn nữa, chủ động rà soát các nhiệm vụ trong chương trình công tác, các nhiệm vụ được Bộ Nội vụ giao để thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ, tập trung vào nhiệm vụ triển khai tốt Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg; triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở chú trọng chất lượng, hiệu quả; công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; xây dựng các văn bản quản lý của Học viện; phát triển đội ngũ giảng viên; công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất; chú trọng giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong nhận thức và hành động; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên Học viện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Nội Vụ và cá nhân đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, cùng sự phối hợp của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; hứa sẽ tiếp thu, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng. Để hiện thực hóa mục tiêu nhiệm vụ công tác, Giám đốc Học viện đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Học viện trong 6 tháng cuối năm 2024 cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi tất cả các nhiệm vụ kế hoạch năm. Theo đó, tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện và các cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần, hết sức nỗ lực, cố gắng trong triển khai công việc, bám sát các kế hoạch được Bộ và Học viện giao, cũng như chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị quan tâm, duy trì đoàn kết nội bộ, sát sao trong phân công, giao nhiệm vụ đúng người, đúng việc.

(2) Tiếp tục chú trọng xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển Học viện. Trong quá trình chờ phê duyệt của Bộ Nội vụ, Văn phòng tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện.

(3) Chú trọng xây dựng thương hiệu Học viện bằng chính nỗ lực, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Học viện, đồng thời xây dựng thương hiệu từng đơn vị, thương hiệu cá nhân.

(4) Tổ chức lễ trao bằng cho sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ trang trọng, ý nghĩa; đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên các báo, đài, cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội.

(5) Về bồi dưỡng, cần nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao chất lượng phục vụ bảo đảm tính chuyên nghiệp, kịp thời.

(6) Xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, luân chuyển, sắp xếp vị trí hợp lý; đào tạo nguồn nhân lực có trọng tâm, trọng điểm, lâu dài, làm việc được trong môi trường quốc tế.

(7) Đề nghị các đơn vị bám sát kế hoạch công việc, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm chất lượng đầu tư, xây dựng, mua sắm. Về những tồn tại về cơ sở vật chất Học viện cần thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm những tồn tại về cơ sở vật chất tại các Phân hiệu cũng như tại trụ sở Học viện tại Hà Nội một cách thận trọng, toàn diện, khách quan, trách nhiệm.

(8) Ban Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Ban Kế hoạch – Tài chính và 3 phân hiệu xây dựng quyết định bổ sung về quy định phân cấp để thực hiện các giao dịch với kho bạc, ngân hàng trong bối cảnh thực hiện Quyết định số 06/2024/QĐ-TTg có những thay đổi về quy định đối với các Phân hiệu.

(9) Đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện tiếp tục bám sát chức năng nhiệm vụ để triển khai thực hiện các mảng công việc khác của Học viện bảo đảm hiệu quả đề ra.

(10) Tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống cho viên chức, người lao động Học viện trong thời gian tới.

PV