Trang chủ Chuyên mục Tìm hiểu về Biển đảo Việt Nam

Tìm hiểu về Biển đảo Việt Nam

Xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

(Quanlynhanuoc.vn) - Xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước, việc “quy tụ lòng người”, xây dựng “thế trận lòng dân” là nhân tố cực kỳ quan trọng cấu thành sức mạnh quốc phòng, quân sự Việt Nam, góp phần quyết định thắng lợi trong công cuộc dựng nước...

Chiến lược khai thác, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 3/4/2023 phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược). Chiến lược đặt ra mục tiêu tổng...

Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới là mặt trận quan trọng nâng cao nhận thức

(Quanlynhanuoc.vn) - Tiếp tục coi công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới là mặt trận quan trọng; xác định việc nâng cao nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế là một trong những nhiệm...

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 19/11/2022, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” và trao tặng quà tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh và học sinh nghèo học giỏi xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh...

Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

(Quanlynhanuoc.vn) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Báo cáo số 75/BC-BTNMT...

Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn chiến lược, trọng điểm

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát biểu kết luận Hội nghị Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn chiến lược, trọng...

Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Mục tiêu Chương trình là thông tin, kiến thức về biển và đại dương được truyền tải thường xuyên, liên tục, chính xác và hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng; nhận diện và bác bỏ thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, xuyên tạc về...

Liên kết hành lang kinh tế biển Bắc Trung Bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Với chiều dài khoảng 250km, tuyến quốc lộ ven biển đi qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trở thành trục phát triển mới, kết nối các trung tâm du lịch, đô thị, hành lang phát triển kinh tế trong khu vực, phát huy...

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo là quá trình xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần, ý chí niềm tin của Nhân dân trên vùng biển, đảo của Tổ quốc mà cốt lõi là lòng yêu nước, tinh...

Hội nghị toàn quốc về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 08/6/2022, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022 đã được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, điểm cầu...