Phỏng vấn nhà quản lý

Khoa học hành chính – Cội nguồn sáng tạo vô tận của quản lý nhà nước

(QLNN) - Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước đã có cuộc phỏng vấn GS.TSKH Nguyễn Duy Gia - Nguyên Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia (từ năm 1992 - 1997) với chủ đề: Vai trò,...

Giữ vững và phát huy vị thế là trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học hành chính và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức

(QLNN) - GS.TS. Nguyễn Đăng Thành - Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã dành cho Tạp chí Quản lý nhà nước một buổi trao đổi chân tình, cởi mở với nhiều nội dung, trong đó quá trình xây dựng và phát...

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019

(QLNN) - Chiều ngày 31/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019. Phiên họp tập trung bàn một số nội dung chính: Tình hình kinh tế-xã hội tháng...

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức là cái gốc của cải cách hành chính

(QLNN) - Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 đã khép lại với những kết quả đáng ghi nhận cũng như đang còn nhiều hạn chế chưa được giải quyết trên cả bốn lĩnh vực: thể chế, tổ chức bộ máy, cán bộ,...

Mục tiêu của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay

(QLNN) - Đánh giá thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, có thể nói rằng, chúng ta đã làm được rất nhiều việc, trong đó tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán...

Khoa học công nghệ là động lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

(QLNN) - Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, vai trò của khoa học - công nghệ đối...

Quyết liệt chỉ đạo và quyết tâm đổi mới thực hiện cải cách hành chính – Kinh nghiệm của Hải Phòng

(QLNN) - Nhân dịp đón Xuân 2018, Tạp chí Quản lý nhà nước có cuộc trao đổi, phỏng vấn Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về những kinh nghiệm thực hiện cải cách; thể hiện sự quyết...