Tin tức - Sự kiện

Phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và các giải pháp trọng tâm năm 2019

(QLNN) - Năm 2018 diễn ra trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, đặc biệt là cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục leo thang....

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019

(QLNN) - Chiều ngày 31/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019. Phiên họp tập trung bàn một số nội dung chính: Tình hình kinh tế-xã hội tháng...

Hướng dẫn mới về xếp ngạch, bậc lương của cán bộ, công chức từ ngày 01/7

(QLNN) - Từ ngày 01/7/2019, việc xếp ngạch, bậc lương của cán bộ, công chức sẽ được thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 do Bộ Nội vụ ban hành.   Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 sửa đổi, bổ sung một số...

9 nhóm cán bộ, công chức được tăng lương từ 1/7

(QLNN) - Chính phủ mới ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng thay cho...

Trưởng thôn được hưởng phụ cấp đến 5 lần mức lương cơ sở/tháng

(QLNN) - Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định này chính...

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

(QLNN) - Ngày 18/4/2019, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ, trong đó, yêu cầu đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ...

Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

(QLNN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Đây là kế hoạch thực hiện chủ trương lớn, có sự...

Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng Học viện Hành chính Quốc gia vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

(QLNN) - Thế và lực mới của Học viện Hành chính Quốc gia thể hiện qua những kết quả đạt được trong thời gian 60 năm qua là tiền đề quan trọng để Học viện tận dụng thời cơ, điểm mạnh nhằm khắc phục những hạn chế, đối mặt...

Bồi dưỡng theo yêu cầu chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền ở Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của Học...

Nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia – Hiện trạng, quan điểm, mục tiêu và định hướng nội dung

(QLNN) - Những năm qua, các kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia không chỉ phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện mà còn góp phần bổ sung nhiều luận cứ cho sự phát triển của...