Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(Quanlynhanuoc.vn) – Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 trên nhiều tỉnh, thành phố, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, số lượng người từ các tỉnh, thành phố trở về Thủ đô rất lớn, tiềm ẩn cùng mầm bệnh và nguy cơ lây nhiễm rất cao trong cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, viên chức và người lao động Học viện tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 

1. Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện thông điệp 5K, chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của trung ương, thành phố Hà Nội và của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Học viện.

2. Viên chức, người lao động Học viện không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; không tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng. Tất cả các trường hợp về từ TP. Hồ Chí Minh và các vùng dịch (danh sách các vùng dịch được công bố, cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế): Thực hiện khai báo y tế bắt buộc, cách ly tại nhà 7 ngày theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế; thông tin đến y tế địa phương, sau đó tự theo dõi sức khỏe tiếp trong vòng 7 ngày; nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác,… phải thông báo ngay cho chính quyền cơ sở, cơ sở y tế nơi gần nhất; đồng thời, thông tin đến Tổ Y tế – Văn phòng Học viện để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời.

3. Văn phòng Học viện tiếp tục thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt của tất cả người vào trụ sở Học viện làm việc; bảo đảm thiết bị, vật tư y tế cần thiết phòng, chống dịch.

4. Các Phân viện chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với diễn biến dịch ở địa phương, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

5. Tạp chí Quản lý nhà nước, Cổng Thông tin điện tử Học viện tiếp tục truyền thông về việc đề cao cảnh giác với dịch bệnh, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ban Tạp chí điện tử