Trang chủ Tags Quan hệ hợp tác Việt Nam

Tag: quan hệ hợp tác Việt Nam

Vận dụng một số nội dung trong tác phẩm “Kiên quyết,...

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt đầu xuân 2023 thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư...

Giới thiệu Tạp chí in

Các số Tạp chí