Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân gửi thư chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6)

(QLNN) – Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019), đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ, ngành Nội vụ. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.