Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Lễ kỷ niệm và xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

(QLNN) – Sáng ngày 03/02/2020, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ kỷ niệm và xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). Tham dự Lễ kỷ niệm, về phía Bộ Nội vụ, có đồng chí Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ; cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ; BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ.

Tham dự Lễ Kỷ niệm, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia có các đồng chí: Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí là đảng ủy viên, ban chi ủy các chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn Lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức, được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp sóng sự kiện quan trọng này.

Đồng chí Trần Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Lễ kỷ niệm do Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức.

Phát biểu tại trụ sở Bộ Nội vụ, đồng chí Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhằm giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị, sau Lễ kỷ niệm, các đảng bộ, chi bộ tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền một cách thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bên cạnh đó, biểu dương cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp có cách làm sáng tạo trong việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay; đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Bộ Nội vụ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tập trung thực hiện tốt Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ, toàn thể các đại biểu đã tập trung xem truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) (Tạp chí QLNN đã đăng toàn văn bài diễn văn Lễ Kỷ niệm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Lễ Kỷ niệm).

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ triển khai Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp.

Sau khi xem truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ đã triển khai Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp với các nội dung, kế hoạch cụ thể.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.
Tin, ảnh: Xuân Phú