Quận Hồng Bàng (Hải Phòng) hiện đại hoá nền hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử

(Quanlynhanuoc.vn) Bằng sự quyết tâm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, hướng tới sự hài lòng, tin tưởng của người dân, doanh nghiệp với chính quyền, phục vụ giải quyết tại chỗ, quận Hồng Bàng đã chủ động, tích cực đi đầu trong việc thí điểm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hải Phòng, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính và chú trọng hiện đại hóa nền hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử.

 

Trung tâm Chính trị – Hành chính quận được đưa vào sử dụng.
Quận Hồng Bàng khẳng định vị thế là đơn vị đi đầu về thực hiện các nhiệm vụ của thành phố Hải Phòng

Quận Hồng Bàng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hải Phòng, là cửa ngõ giao thông đường thủy, đường sắt, đường bộ của thành phố, nối liền với Thủ đô Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh tạo thành khu tam giác phát triển kinh tế phía Bắc của nước ta. Quận có diện tích 14,48 km2, quy mô dân số hơn 11 vạn người, 9 phường, 191 tổ dân phố.

Những năm qua, quận luôn khẳng định vị thế là trung tâm phát triển toàn diện, đột phá về mọi mặt kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và là top đầu trong thực hiện hiệu quả thu ngân sách cũng như huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Trong triển khai cải cách hành chính (CCHC), quận Hồng Bàng luôn chủ động mạnh dạn đề xuất thành phố chọn làm thí điểm hoặc đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ như: là đơn vị đầu tiên trong các tỉnh phía Bắc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện thí điểm mô hình “Một cửa, Một cửa độc lập chuyên trách, Một cửa liên thông; xây dựng thí điểm mô hình chính quyền điện tử của thành phố. Hội đồng nhân dân (HĐND) quận cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thông qua Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các kỳ họp của HĐND quận, phiên họp của Thường trực HĐND quận “không giấy tờ”.

Quận Hồng Bàng là đơn vị đầu tiên trong các tỉnh phía Bắc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quận Hồng Bàng được thành phố đánh giá cao là điểm sáng, điển hình trong công tác giải phóng mặt bằng đô thị trong việc thực hiện mô hình vận động nhân dân hiến đất mở rộng ngõ; trong công tác chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp ngõ phố, trồng cây xanh, lắp đặt đền chiếu sáng…; là quận đi đầu thành phố về “Dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng với nhiều giải pháp, mô hình sáng tạo nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố.

Năm 2018, là năm đánh dấu mốc lịch sử phát triển của quận Hồng Bàng khi Trung tâm Chính trị – Hành chính quận được đưa vào sử dụng đã tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhu cầu giải quyết các TTHC của người dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền kiến tạo, chuyên nghiệp, hiện đại.

10 nhiệm vụ trọng tâm trong hiện đại hóa nền hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hồng Bàng đã được thành phố Hải Phòng chọn là đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 1400/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 phê duyệt Đề án xây dựng thí điểm mô hình chính quyền điện tử tại quận Hồng Bàng. UBND quận đã tập trung triển khai 10 nhiệm vụ cụ thể và đã đạt được kết quả sau:

Nhiệm vụ 1: Xây dựng Trang thông tin điện tử chỉ đạo, điều hành.

Quận là đơn vị đầu tiên áp dụng mô hình Văn phòng điện tử HP-eOffice đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chỉ đạo, điều hành, CCHC và được nhân rộng, ứng dụng rộng rãi đối với 14 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Hệ thống gồm các chức năng: quản lý, phân phối, xử lý văn bản đi – đến, tích hợp trên trục liên thông gửi, nhận văn bản 4 cấp chính quyền (từ Chính phủ đến cấp tỉnh, huyện, xã) sử dụng chứng thư số điện tử; lịch công tác, quản lý hội nghị, trao đổi công việc, hệ thống tin nhắn SMS tự động…

Hệ thống quản lý và theo dõi nhiệm vụ UBND quận giao các đơn vị thực hiện nhằm hỗ trợ lãnh đạo UBND quận theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND quận, Chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận và nhiệm vụ do UBND thành phố giao.

Hệ thống tin nhắn SMS giúp theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường.

Hệ thống phần mềm quản lý đơn thư: có chức năng cập nhật, quản lý, luân chuyển, theo dõi quá trình giải quyết đơn thư của toàn quận được tích hợp hệ thống nhắn tin SMS thông báo, đôn đốc tiến độ và tổng hợp kết quả giải quyết đơn thư.

Nhiệm vụ 2: Xây dựng phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ theo mô hình một cửa điện tử hiện đại tại quận và các phường

Phần mềm được xây dựng bảo đảm theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Các chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống một cửa điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. Toàn bộ các quy trình xây dựng bảo đảm với yêu cầu theo phiên bản ISO 9001:2015 và tích hợp trên Cổng giao tiếp điện tử (địa chỉ: http://hongbang.haiphong.gov.vn) và liên thông với hệ thống Cổng dịch vụ hành công trực tuyến thành phố.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại quận tiếp nhận hồ sơ theo 2 hình thức: tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và kết quả hiện đại quận và qua hệ thống mạng internet (do công dân đăng ký trực tuyến trên Cổng giao tiếp điện tử quận).

Trả kết quả giải quyết TTHC theo 2 hình thức: trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại quận và tại nhà qua Bưu điện thành phố Hải Phòng.

Toàn bộ hồ sơ được liên thông 2 chiều, hồ sơ được chuyển trực tiếp qua hệ thống vào các phòng, ban, chuyên môn chuyển đến UBND các phường xử lý, đồng thời nhắn tin SMS thông báo đến đầu tiếp nhận xử lý hồ sơ. Công dân có thể nhắn tin để biết được tình trạng xử lý hồ sơ của TTHC đã đăng ký.

Nhiệm vụ 3: xây dựng hệ thống phần mềm nghiệp vụ và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại quận và các phường.

Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến được tích hợp trên Cổng giao tiếp điện tử quận, có liên kết sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua bưu chính công ích và liên thông với Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến của thành phố. Hệ thống áp dụng 111 TTHC đạt ở mức độ 3.

Đã hoàn thành xây dựng và ứng dụng 7 TTHC trực tuyến mức độ 4 thuộc ba lĩnh vực (công thương: 3 thủ tục; kế hoạch – đầu tư: 1 thủ tục; tư pháp: 2 thủ tục và xây dựng: 1 thủ tục).

Nhiệm vụ 4: xây dựng và ứng dụng hệ thống Cổng giao tiếp điện tử quận Hồng Bàng, Cổng thông tin điện tử tại các phường và trường học thuộc quận.

Cổng giao tiếp điện tử quận: là điểm truy cập tập trung và duy nhất tại quận, là nơi tra cứu và trao đổi thông tin giữa quận với công dân và giữa quận với các đơn vị khác thông qua hệ thống mạng internet. Cung cấp thông tin gồm tin tức, sự kiện hoạt động và các thông tin, thông báo công khai của UBND quận, HĐND quận. Tiếp nhận thông tin liên hệ và câu hỏi của người dân và doanh nghiệp. Công khai các văn bản chỉ đạo điều hành và xin ý kiến của người dân tham gia xây dựng chính quyền.

Cổng thông tin điện tử 9 phường và các trường học: là cổng thành phần cấp 3 thuộc hệ thống Cổng thông tin thành phố, hệ thống Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng.

Nhiệm vụ 5: xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức

Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) quận, phường, trường học trên toàn quận. Các thông tin được chuẩn hóa đầu vào theo tờ khai hồ sơ công chức, đầu ra là các biểu mẫu báo cáo phục vụ thống kê, kiểm tra, báo cáo định kỳ và đột xuất; có khả năng trích xuất lý lịch theo mẫu 2a và 2c…

Hệ thống cơ sở dữ liệu CBCCVC của UBND quận được kết nối, liên thông với Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu CBCCVC do Sở Nội vụ quản lý.

Nhiệm vụ 6: việc phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử.

Đăng ký thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống điện tử tại quận Hồng Bàng.

(1) Cải tạo đầu tư hệ thống thiết bị tại các bộ phận một cửa: trong đó hoàn thành công tác nâng cấp, cải tạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại quận, 9 phường theo đúng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Tại các bộ phận một cửa được trang bị các thiết bị hiện đại, thông minh phục vụ công việc cán bộ, công chức và phục vụ công dân, tổ chức như:

– Tại quận trang bị gồm 12 máy tính, 6 máy in đa năng, 11 thiết bị quét mã vạch; hệ thống xếp hàng tự động (10 máy tính bảng gọi số, 10 máy tính bảng đánh giá sự hài lòng, 1 máy lấy số phiếu tự động); 1 ki-ốt tra cứu TTHC cảm ứng, 1 máy scan chuyên dụng, 2 máy photocopy và hệ thống camera giám sát.

– Tại mỗi phường, gồm có máy tính cấu hình bảo đảm phục vụ công việc, máy scan, máy in, máy photocopy và hệ thống camera giám sát. Lãnh đạo quận theo dõi trực tuyến hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại quận các phường.

(2) Thuê dịch vụ hạ tầng cho các hệ thống, như: thuê 2 băng thông rộng đường truyền mạng internet cáp quang với tốc độ đường truyền trên 72Mbps của VNPT; vùng dữ liệu chạy phần mềm một cửa điện tử hiện đại, dịch vụ công trực tuyến cổng giao tiếp điện tử do Công ty Cổ phần Truyền thông kết nối điểm triển khai thực hiện; dịch vụ nhắn tin SMS tự động phục vụ thông báo, gửi nhận văn bản và giải quyết TTHC công thuộc Trung tâm Thông tin – Tin học thuộc Văn phòng UBND thành phố.

(3) Vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến: hệ thống này được đầu tư từ năm 2009 và năm 2017 được Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp thay thế bằng các thiết bị hiện đại theo chương trình của UBND thành phố. Hệ thống bảo đảm sử dụng ổn định, triển khai tổ chức tốt các cuộc họp thường kỳ trực tuyến của thành phố, các buổi quán triệt nghị quyết của Trung ương, thành phố và các tập huấn khác.

Nhiệm vụ 7: xây dựng hệ thống kho cơ sở dữ liệu và hệ thống phục vụ tổng hợp báo cáo hỗ trợ ra quyết định.

Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch có các chức năng: quản lý sổ khai sinh điện tử; cho phép chỉnh sửa thông tin khai sinh khi có sai sót trong quá trình cập nhật dữ liệu; thực hiện cái chính, thay đổi, bổ sung thông tin.

Phần mềm quản lý hồ sơ quận, phường, trường học trên toàn quận. Các thông tin được chuẩn hóa đầu vào theo tờ khai hồ sơ công chức, đầu ra là các biểu mẫu báo cáo phục vụ thống kê, kiểm tra, báo cáo định kỳ và đột xuất; có khả năng trích xuất lý lịch… Hệ thống cơ sở dữ liệu của UBND quận được kết nối, liên thông với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức do Sở Nội vụ quản lý.

Nhiệm vụ 8: việc triển khai và ứng dụng chứng thư số điện tử và hộp thư công vụ trong trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước từ thành phố xuống quận, phường.

Ứng dụng chứng thư số điện tử: tích hợp thành công sử dụng trực tiếp chứng thư số trên Trang thông tin điện tử chỉ đạo điều hành và 100% văn bản lưu chuyển được ký số (trừ văn bản thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước) tại quận và các phường.

Sử dụng hộp thư điện tử công vụ: đến nay 100% quận, phường được cung cấp hộp thư điện tử; tỷ lệ thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc là 95%. Việc kết hợp hệ thống thư điện tử hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng để gửi nhận lịch công tác tuần, giấy mời họp, các tài liệu, văn bản hành chính… đã trở thành thói quen hằng ngày của cán bộ, công chức.

Nhiệm vụ 9: xây dựng công dân điện tử.

UBND quận đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền tới toàn thể nhân dân việc xây dựng chính quyền điện tử tại quận và các thông tin, dịch vụ hành chính cung cấp trực tuyến cho công dân bằng các hình thức như: trên hệ thống loa truyền thanh, Cổng giao tiếp điện tử quận, trang thông tin điện tử các phường và các phương tiện truyền thông đại chúng, phát tờ rơi hướng dẫn cho công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại quận, phường.

Hằng năm, UBND quận xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo cho toàn thể CBCCVC từ quận đến phường, bảo đảm 100% CBCCVC sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tác nghiệp hành chính, nhất là cán bộ tại cơ sở phục vụ tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân tham gia dịch vụ hành chính công trực tuyến. Từ năm 2015 đến nay đã tổ chức 3 đợt, với 90 lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng vận hành sử dụng và khai thác trang thông tin điện tử chỉ đạo điều hành, Cổng giao tiếp điện tử quận, ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử hiện đại thuộc hệ thống chính quyền điện tử quận Hồng Bàng cho cán bộ, công chức tiếp nhận, thụ lý giải quyết TTHC tại quận, phường; sử dụng hệ thống quản lý đơn thư và quản lý hội nghị.

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn khai thác thông tin, trao đổi thông tin và cách thức hiện đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, các đoàn thể tại các phường nhằm tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quận tích cực tham gia khai thác những tiện ích, dịch vụ công trực tuyến của hệ thống chính quyền điện tử.

Học viên Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 3/2020 Học viện Hành chính Quốc gia đi thực tế, nghe báo cáo về công tác CCHC và xây dựng chính quyền điện tử tại quận Hồng Bàng (Hải Phòng), ngày 14/5/2020.

Nhiệm vụ 10: xây dựng hệ thống bản đồ số và quy hoạch về đất đai, tài nguyên – môi trường và giao thông toàn quận.

Theo Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại thành phố Hải Phòng”, theo kế hoạch sẽ triển khai tới cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Hạnh Nguyên