Học viện Hành chính Quốc gia và tỉnh Cao Bằng trao đổi, phối hợp về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 30/7/2020, Học viện Hành chính Quốc gia đã có buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng về phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức.

 

Dự buổi làm việc, về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý bồi dưỡng, Ban Quản lý đào tạo sau đại học, Tạp chí Quản lý nhà nước, Văn phòng Học viện, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện; về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí: Lê Hải Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh, Báo Cao Bằng và UBND huyện Hòa An.

Quang cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi tình hình, nhu cầu, năng lực đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của tỉnh Cao Bằng và sự phối hợp giữa tỉnh với Học viện trong công tác ĐTBD thời gian qua; định hướng, nhu cầu trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tìm ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, tăng cường mối liên kết, hợp tác trong công tác ĐTBD, góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC của tỉnh Cao Bằng.

TS. Đặng Xuân Hoan thông tin về các nội dung, chương trình đã được phối hợp giữa Học viện và tỉnh Cao Bằng thời gian qua.

Thay mặt đoàn công tác, TS. Đặng Xuân Hoan đã báo cáo khái quát về Học viện Hành chính Quốc gia đến hội nghị, theo đó, Học viện là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng ĐTBD năng lực, kiến thức kỹ năng về hành chính, lãnh đạo quản lý cho CBCCVC; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và quản lý nhà nước… Học viện là cơ sở đào tạo sau đại học có uy tín với 5 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: Quản lý công, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Chính sách công, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý kinh tế; 1 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ: Quản lý công. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, hình thức ĐTBD trực tuyến, từ xa đang được Học viện tích cực đẩy mạnh triển khai theo yêu cầu đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ĐTBD của Chính phủ.

Đoàn công tác của Học viện Hành chính Quốc gia.

TS. Đặng Xuân Hoan cảm ơn sự phối hợp, cộng tác giữa Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng với Học viện trong công tác ĐTBD CBCCVC nhiều năm qua; đồng thời, mong muốn tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác ĐTBD đội ngũ CBCCVC ở địa phương; tăng cường các hoạt động hợp tác ĐTBD giữa Học viện và địa phương, nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính… về tình hình công tác ĐTBD và phối hợp giữa tỉnh Cao Bằng với Học viện trong ĐTBD CBCCVC, đồng chí Lê Hải Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã khẳng định, công tác ĐTBD đội ngũ CBCCVC luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng; giai đoạn 2016 – 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch nhằm chuẩn hóa, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ CBCCVC trong tỉnh. Đã cử 31.437 lượt CBCCVC tham gia các khóa bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, chức danh, vị trí việc làm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức quốc phòng – an ninh, ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc…; trong đó, có 4.263 người tham gia bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp…

Đồng chí Lê Hải Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng báo cáo tình hình công tác ĐTBD CBCCVC trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã đánh giá cao sự quan tâm, sâu sát, thiết thực về mọi mặt của Học viện Hành chính Quốc gia đối với tỉnh Cao Bằng trong nhiều năm qua. Đặc biệt, Học viện đã đào tạo cho tỉnh 1 lớp Thạc sĩ Quản lý công (học tại Cao bằng), có 33 học viên là các cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tốt nghiệp. Kết quả đã giúp các đồng chí đó có thêm nhiều kiến thức khoa học vận dụng vào công tác chuyên môn, đạt hiệu quả cao trong thực thi công vụ.

Mong muốn Học viện tiếp tục hỗ trợ tỉnh Cao Bằng trong việc ĐTBD CBCCVC, như: đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành tại tỉnh theo phương thức đào tạo hiện đại, tạo điều kiện để nhiều CBCCVC của tỉnh Cao Bằng được nâng cao trình độ mọi mặt; mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên các trường, cơ sở đào tạo trong tỉnh để có cơ hội tiếp cận nghiệp vụ, nhất là cập nhật kiến thức thực tiễn, các chương trình đặc thù, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Sự tham gia của các nhà quản lý trong việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, phù hợp với chuyên môn của các đơn vị, địa phương.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Cao Bằng tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Hải Hòa đề nghị Học viện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Cao Bằng có nhiều CBCCVC được ĐTBD, nhất là được tham gia các lớp đào tạo từ xa, trực tuyến của Học viện. Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã đề nghị Sở Nội vụ, các ngành, các cấp trong tỉnh cần chủ động, tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, quy hoạch cán bộ trên địa bàn để kịp thời tham mưu, đề xuất trong việc phối hợp với Học viện triển khai thực hiện ĐTBD, bảo đảm đội ngũ CBCCVC trong tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm trên từng vị trí công tác.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn công tác của Học viện đã dành thời gian về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, nơi đây, ngày 28/01/1941, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước. Đây cũng là nơi đã gắn liền với giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1941-1945. Đoàn cũng đã dành thời gian tham quan thác Bản Giốc hùng vĩ.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác tại tỉnh Cao Bằng:

Đoàn công tác về nguồn – Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Km0 Đường Hồ Chí Minh.
Đoàn công tác tham quan thác Bản Giốc.                                                                                                    
PV