Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ

(Quanlynhanuoc.vn) – Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ (28/8/1945-28/8/2020), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.