Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV 

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng 23/3, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì họp báo quốc tế về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV.

 

Cùng dự có Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Đặng Thuần Phong, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh.

Tổng số có 25 chức danh lãnh đạo được kiện toàn

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn trình bày, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 12 ngày, khai mạc ngày 24/3 và dự kiến bế mạc ngày 8/4.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian để xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); dành khoảng 4,5 ngày để thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ Khoá XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Quốc hội nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khoá XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV; Hội đồng Bầu cử Quốc gia báo cáo kết quả hoạt động từ khi thành lập đến tháng 3/2021. Xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV (trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026).

Quốc hội sẽ dành khoảng 7 ngày để xem xét, kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Toàn cảnh họp báo.

Trả lời một số vấn đề phóng viên quan tâm như, tại Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Khóa XIV, Quốc hội thông qua chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và Chính phủ thì đầu nhiệm kỳ Khóa XV có bầu lại hay không, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một số đồng chí không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Do đó, Quốc hội sẽ phải kiện toàn các chức danh của những người này, bảo đảm kịp thời thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công việc nhà nước. Việc kiện toàn một số chức danh sau Đại hội Đảng theo đúng trình tự và thẩm quyền của Quốc hội Khóa XIV. Ngoài ra, việc kiện toàn sớm nhằm bảo đảm các vị trí nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời câu hỏi của các nhà báo.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, “kỳ họp này có tổng số 25 chức danh lãnh đạo được kiện toàn và theo chương trình dự kiến, lần đầu tiên chúng ta bầu đương kim Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch nước. Vì theo tuần tự của việc miễn nhiệm, phải có Chủ tịch nước để miễn nhiệm Thủ tướng”.

Quốc hội khoá XIV có nhiều đổi mới 

Trả lời câu hỏi về đánh giá nhiệm kỳ 5 năm của Quốc hội Khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, đây là nhiệm kỳ có nhiều đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, nhất là trong lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điểm nhấn quan trọng về quy trình xây dựng luật, pháp lệnh đã được triển khai là không ban hành Chương trình cả nhiệm kỳ, mà tập trung xây dựng Chương trình hàng năm; tạo điều kiện để xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung ngay những luật cần thiết cho yêu cầu cuộc sống.

Các Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách được tăng cường, nhiều Hội nghị được tổ chức trong quá trình giữa hai Kỳ họp, thậm chí ngay khi Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra để cho ý kiến về những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Hay việc đổi mới xin ý kiến đại biểu bằng hệ thống điện tử, vừa tiết kiệm thời gian, vừa nâng cao trách nhiệm của đại biểu trong việc thể hiện chính kiến, có kết quả kịp thời cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự án, dự thảo luật.

Công tác giám sát được chú trọng, bao quát hầu hết các lĩnh vực, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Quốc hội thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn bằng hình thức “hỏi nhanh, đáp gọn”, hỏi một phút, trả lời ba phút, nhiều câu hỏi được đặt ra hơn và người trả lời chất vấn cũng trả lời được nhiều vấn đề hơn. Quốc hội đã 2 lần tiến hành xem xét việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ, thể hiện thái độ, trách nhiệm của Quốc hội trong việc đi “đến cùng” vấn đề được giám sát, bảo đảm việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát hiệu quả hơn. Đặc biệt là việc chuyển mạnh từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận, rất sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội chủ trì cuộc họp báo sáng 23/3/2021.
Đối với việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói: “lần đầu tiên Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cả trong ngắn hạn và trung hạn đối với lĩnh vực tài chính, ngân sách, hướng tới việc huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn”…
Thuý Vân