Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng 5/4, với 468/468 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 97,5% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội Khóa XIV Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Theo Nghị quyết bầu Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Nội quy Kỳ họp Quốc hội, căn cứ Tờ trình số 852 ngày 02/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu ngày 05/4/2021, quyết định: Bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, đại biểu Quốc hội Khóa XIV giữ chức Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Ngay sau đó, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Dưới cờ đỏ sao Vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước cử tri và Nhân dân cả nước, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Nước.

Ngay sau nghi thức tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Nước, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận lời tuyên thệ và tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc.
Tin, ảnh: Thúy Vân – Lâm  Hiển