Bà Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước

(Quanlynhanuoc.vn) – Với tổng số 449 đại biểu có mặt bỏ phiếu (bằng 93,54%); 447 đại biểu tán thành (bằng 93,13%), 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42%); chiều ngày 6/4, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kết quả Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Minh Thành.

Nghị quyết quyết nghị: bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. Nghị quyết này được nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06/4/2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời chúc mừng và tặng hoa cho Tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Minh Thành.

Tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8/1/1970, quê quán xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Trình độ chuyên môn Cử nhân Sư phạm Hóa học.

Quá trình công tác của tân Phó Chủ tịch nước:

Tháng 9/1992 – 7/1996 là giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, An Giang.

Tháng 8/1996 – 7/2001 là Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Tháng 8/2001 – 8/2010, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (12/2005 – 10/2010).

Tháng 8/2010 – 10/2010, là Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

Tháng 11/2010 – 1/2013, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang.

Tháng 1/2011, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI.

Tháng 2/2013 – 11/2013, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tháng 12/2013 – 10/2015, là Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tháng 2/10/2015, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tháng 10/2015 – 9/2020, là Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tháng 1/2016, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 24/9/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thúy Vân