Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi Thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống (28/8/1945 – 28/8/2021)

(Quanlynhanuoc.vn) – Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2021), thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và nhân danh cá nhân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.