Tạp chí Quản lý nhà nước xuất bản ấn phẩm tiếng Anh – State Management Review

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện Chiến lược phát triển Tạp chí Quản lý nhà nước giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Phê duyệt xuất bản Tạp chí Quản lý nhà nước bản tiếng Anh – State Management Review của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước xuất bản ấn phẩm State Management Review.

Ngay sau khi có phê duyệt của Giám đốc Học viện, Tạp chí Quản lý nhà nước thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép xuất bản ấn phẩm State Management Review. Ngày 16/9/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí số: 615/GP-BTTTT với tôn chỉ, mục đích: “Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để thông tin chuyên sâu về lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước; trao đổi những vấn đề lý luận, thực tiễn trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chính sách công và các lĩnh vực liên quan”.

Sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, đến nay ấn phẩm State Management Review đã chính thức ra mắt bạn đọc.

Ấn phẩm State Management Review gồm 100 trang, khuôn khổ: 19×26,5cm, được phát hành 01 kỳ/quý; thời gian phát hành ngày 25 tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9 và 12), với các bài viết, công trình nghiên cứu khoa học đặc sắc, tiêu biểu thuộc các liên ngành, ngành: triết học – xã hội học – chính trị học; luật học; kinh tế học. Tác giả các bài viết, công trình nghiên cứu là giáo sư, phó giáo sư, các nhà khoa học, chuyên gia, nhóm nghiên cứu… ở các lĩnh vực trong nước và quốc tế.

Ấn phẩm State Management Review được phát hành trên phạm vi toàn quốc và gửi trao đổi với các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu về khoa học hành chính và quản lý nhà nước tại một số nước trên thế giới.

Với việc ra mắt ấn phẩm tiếng Anh – State Management Review, Tạp chí Quản lý nhà nước hiện nay có 3 ấn phẩm, gồm: Tạp chí Quản lý nhà nước bản tiếng Anh – State Management Review (chỉ số ISSN 2815 – 6021), Tạp chí Quản lý nhà nước in (chỉ số ISSN 2354 – 0761) phát hành 1 tháng/kỳ và Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước (quanlynhanuoc.vn, chỉ số ISSN 2815 – 5831).