Quản trị công trong bối cảnh mới – xu hướng và thách thức

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 20/10, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quản trị công trong bối cảnh mới – xu hướng và thách thức”Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải.

Tham dự Hội thảo về phía khách mời, có: PGS.TS. Văn Tất Thu – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia (viết tắt là Học viện).

Về phía Học viện, có: TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị, phân viện thuộc và trực thuộc Học viện; các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Chủ trì Hội thảo phát biểu đề dẫn.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự, chủ trì Hội thảo cho biết, nhận diện những xu hướng, thách thức của quản trị công trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19… là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhằm xác định những chiến lược quản trị công hiệu quả, định hướng các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ quản trị công, giúp Chính phủ ứng phó hiệu quả với những thay đổi nhanh chóng. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn cùng chia sẻ, trao đổi, luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan tới quản trị công.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện cho rằng, quản trị công trong bối cảnh mới cần đặt trên cơ sở trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, gắn với cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4. Do đó, cần phải làm rõ các thách thức, thời cơ, xu hướng và bài học kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới có đặc điểm tương đồng với Việt Nam nhằm đề xuất các giải pháp để đổi mới quản trị công, góp phần vào công tác giảng dạy của Học viện cũng như xây dựng chính phủ số hiện nay.

PGS.TS. Văn Tất Thu – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tham luận “Những vấn đề lý luận về đổi mới quản trị nhà nước theo hướng hiện đại, hiệu quả”.

PGS.TS. Văn Tất Thu – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ tiếp cận từ khái niệm quản trị quốc gia là quản trị nhà nước có ý nghĩa tầm quan trọng quốc gia. Việc đổi mới quản trị nhà nước theo hướng hiện đại, hiệu quả là chiến lược đổi mới sáng tạo, là sự tất yếu khách quan đối với sự phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, đưa ra các quan điểm, nhiệm vụ, phương pháp đổi mới quản trị nhà nước theo hướng hiện đại hiệu quả. Đồng thời cũng đề cập đến việc áp dụng thành tựu của cách mạng 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số vào đổi mới quản trị nhà nước.

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – nguyên Phó Giám đốc Học viện trình bày tham luận.

Tham luận “Tiếp cận Quản trị công trong bối cảnh mới” của GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển -nguyên Phó Giám đốc Học viện cho rằng, quan hệ hợp tác quốc tế; xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin; toàn cầu hoá; phát triển kinh tế; sự thay đổi cơ chế trong quản lý là những yếu tố tác động trực tiếp đến quản trị công và tạo áp lực buộc quản trị công phải thích ứng hiệu quả. Từ đó, chỉ ra một số bất cập trong quản trị hiện nay cần phải thay đổi để thích ứng, gồm: thể chế; tính kết nối hạ tầng công nghệ với các yếu tố, từ cấu trúc hành chính tới quản trị xã hội; hoặc những vấn đề tồn tại bên trong tổ chức.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải – nguyên Trưởng Khoa KHHC và TCNS với tham luận “Tăng cường các yếu tố cho quản trị nhà nước” đã tập trung phân tích các yếu tố tăng cường quản trị nhà nước trong giai đoạn hiện nay, gồm: trình độ dân trí, ý thức về quyền công dân; mức độ tham gia của xã hội công dân vào quản trị nhà nước; trách nhiệm báo cáo và giải trình của chính quyền. Cách tiếp cận trên nhấn mạnh đến sự tham gia của chủ thể quản trị là cộng đồng dân cư. Đây là cơ sở quan trọng cho lộ trình xây dựng chính quyền “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” mà Đảng, Nhà nước ta đang kiên trì thực hiện.

TS. Vũ Thanh Xuân – nguyên Phó Giám đốc Học viện trình bày tham luận.

Từ việc tiếp cận quản trị công với các mô hình quản trị hiện đại, vượt trội trước bối cảnh mới, TS. Vũ Thanh Xuân – nguyên Phó Giám đốc Học viện đã làm rõ một số đặc trưng nghề nghiệp, thực trạng công tác tổ chức cán bộ, từ đó đi sâu phân tích, làm sáng tỏ những nội dung cần thiết phải đổi mới để công tác tổ chức cán bộ đạt thành công, xứng đáng với vị trí, trọng trách của ngành, vì một nền hành chính hiện đại và phục vụ nhân dân.

TS. Phạm Ngọc Hà – Khoa KHHC và TCNS với tham luận “Quản trị công trong bối cảnh đại dịch Covid19: thách thức và giải pháp” cho rằng, đại dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực đến kinh tế – xã hội, do đó, quản trị công trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trên cơ sở tập trung phân tích các tài liệu nghiên cứu về quản trị công và quản lý khủng hoảng; các thách thức đối với quản trị công, tham luận đề xuất các chiến lược thúc đẩy quản trị công nhằm ứng phó hiệu quả với những khủng hoảng phức tạp hơn trong tương lai.

Ông Hoàng Minh Tiến – Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận.

Ông Hoàng Minh Tiến – Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, quá trình chuyển đổi số có vai trò rất quan trọng trong thay đổi cách thức quản trị, điều hành của chính quyền các cấp, trên cơ sở đó, đặt ra yêu cầu đối với công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong giai đoạn hiện nay nhằm tạo lập niềm tin cho doanh nghiệp và công dân, hình thành văn hoá số, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số.

Các đại biểu đã dành thời gian để trao đổi những nội dung liên quan đến chủ đề Hội thảo, gồm: TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính góp ý về chỉ số đo lường quản trị quốc gia; PGS.TS. Bùi Huy Khiên – Khoa KHHC và TCNS về những đặc trưng của quản trị công trong bối cảnh mới; PGS.TS. Ngô Thành Can – Khoa KHHC và TCNS về một số vấn đề cơ bản trong quản trị quốc gia; TS. Lê Văn Khải – Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính về trách nhiệm cá nhân trong việc ban hành các chính sách khẩn cấp; TS. Lê Thị Thu Huyền – Phân viện Học viện thành phố Huế về chuyển đổi số trong quản trị công; TS. Nguyễn Đặng Phương Truyền – Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh về năng lực quản trị của chính quyền địa phương…

Tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến phát biểu chân thành, tâm huyết của các đại biểu, nhà khoa học tham dự Hội thảo. Các ý kiến đã làm rõ những vấn đề mang tính chất lý luận liên quan đến quản trị quốc gia; bối cảnh tác động đến quản trị quốc gia; các yêu cầu đặt ra đối với cơ quan nhà nước trong công tác tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ, từ đó gợi mở những nội dung trong tham mưu, tư vấn cho cơ quan nhà nước trong hoạt động quản lý.

Tin, ảnh: Lê Huyền, Xuân Phú