Đắk Lắk triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số, xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 kèm theo Quyết định số 3330/QĐ-UBND.

Kế hoạch trên nhằm cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đặt ra tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua Đề án “Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 2/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk về “Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Kế hoạch xác định mục tiêu đến năm 2025, tỉnh sẽ chú trọng phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động các cơ quan nhà nước, cụ thể như: 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4, từ 90% trở lên hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% trở lên hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% trở lên hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh. Đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GRDP; phát triển 20 doanh nghiệp số có quy mô từ 500 – 1.000 người. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử là trên 50%. Phấn đấu đến năm 2025, chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk nằm trong nhóm 20/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2025, từ 90% trở lên hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% trở lên hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% trở lên hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 07/12/2021, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: chuyển đổi số phải được thực hiện đồng bộ: hạ tầng, cơ sở dữ liệu, Phần mềm ứng dụng, nguồn nhân lực và bảo đảm kết nối chia sẻ, bảo đảm an toàn an ninh thông tin, không đầu tư cái này để chờ cái kia, lựa chọn giải pháp, công nghệ bảo đảm hiện đại phù hợp với nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm chống lãng phí. Chuyển đổi số phải bảo đảm an toàn thông tin, làm chủ hạ tầng và công nghệ số, không gian mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia phải được ưu tiên, chú trọng. Chủ động thử nghiệm áp dụng các công nghệ số và mô hình mới trong phát triển kinh tế số, xã hội số phù hợp với đặc điểm riêng của tỉnh.

Ông Ra Lan Trương Thanh Hà chủ trì buổi họp báo về “Triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030″.

Để thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk dự kiến bố trí khoảng 330 tỷ từ nguồn vốn xây dựng cơ bản, đồng thời mỗi năm bố trí khoảng 20 tỷ từ nguồn kinh phí sự nghiệp để triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số. Bên cạnh việc xây dựng chính sách và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, tỉnh Đắk Lắk còn đặt ra hai nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là: đào tạo phát triển nhân lực số; thúc đẩy ứng dụng số đối với hoạt động kinh tế của cộng đồng doanh nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng số trong xã hội, cộng đồng dân cư. Trong đó, chính quyền số tập trung vào cung cấp dịch vụ công số; Kinh tế số tập trung vào nông nghiệp số, năng lượng, Logistics và môi trường; xã hội tập trung vào giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng số.

Bên cạnh đó, Đắk Lắk cũng xác định, tập trung xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025 để tạo đà chuyển đổi số thành công trên toàn tỉnh. Trong đó, nhiệm vụ đến năm 2025, tỉnh sẽ triển khai có hiệu quả các dịch vụ đô thị thông minh tại thành phố Buôn Ma Thuột bao gồm các dịch vụ: Giám sát, điều hành kinh tế và xã hội, Giám sát an ninh trật tự đô thị và điều hành giao thông, Phản ánh hiện trường, giám sát an toàn thông tin mạng, giám sát hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Giám sát hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Giám sát thông tin mạng xã hội, đồng thời thử nghiệm bổ sung 4 dịch vụ đô thị thông minh thuộc các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục, Du lịch và Môi trường, qua đó cơ bản hình thành nền tảng đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk; ứng dụng, triển khai công nghệ Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), dữ liệu mở (Open Data), điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo vào các giải pháp xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Đắk Lắk tập trung xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2021 -2025 để tạo đà chuyển đổi số thành công trên toàn tỉnh.
Trần Mai