Hội thảo khoa học: “Đánh giá thực trạng sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học giữa Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, sáng ngày 20/01/2022, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã tổ chức Hội thảo: Đánh giá thực trạng sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tuyến. Chủ trì hội thảo, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đại biểu tham dự hội thảo có, PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở; TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện; đồng chí Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; các thành viên đề tài; các nhà khoa học trong và ngoài Học viện Hành chính Quốc gia.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Đặng Thành Lê mong muốn hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về các giải pháp sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Thị Hường, Viện phó Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính báo cáo kết quả thực hiện của đề tài với các nội dung: hệ thống các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tình hình thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố của tỉnh; kết quả thực hiện sáp nhập giai đoạn 2019-2021 của tỉnh; công tác tuyên truyền về sáp nhập; chính sách đối với những đối tượng dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập; những vấn đề đặt ra trong thực hiện sáp nhập…

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh phát biểu tại hội thảo.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được các nhà khoa học đồng tình, nhất trí cao, bên cạnh đó, gợi ý, đề xuất một số giải pháp giúp hoàn thiện đề tài: (1) Cần phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, viên chức của các đơn vị hành chính thuộc diện sáp nhập, nhất là các đối tượng dôi dư sau sắp xếp. Bên cạnh đó, bảo đảm quyền lợi của các cán bộ, viên chức tiếp tục công tác tại địa phương. (2) Ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo quản lý, bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (3) Công tác tuyên truyền về sáp nhập các đơn vị hành chính cần linh hoạt các phương pháp, có chiến lược đồng bộ, lâu dài; lực lượng làm công tác tuyên truyền cần được tăng cường về số lượng và chất lượng, trong đó, huy động sử dụng nguồn nhân lực có uy tín, như bộ đội biên phòng, người có uy tín trong các tổ chức, giáo viên,… (4) Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của các đơn vị sáp nhập nhằm tránh lãng phí và thuận tiện cho hoạt động bình thường của các thôn, xã. (5) Xây dựng thang điểm cho các tiêu chí đánh giá công tác sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ đó sẽ có định hướng tốt hơn xây dựng kế hoạch cho công tác sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2021-2030.

TS. Nguyễn Tiến Hiệp phát biểu tại hội thảo.

Bế mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Hường, Viện phó Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính trân trọng cảm ơn lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tham dự Hội thảo;  cảm ơn ý kiến của các đại biểu, những ý kiến tại hội thảo sẽ giúp nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện, bổ sung vào kết quả nghiên cứu của đề tài; đồng thời, giúp cho hoạt động sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 được thực hiện tốt hơn.

Bà Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội thảo.
Tin, ảnh: Xuân Phú