Xây dựng Học viện Hành chính Quốc gia là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và nghiên cứu khoa học hành chính ngang tầm khu vực và thế giới

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 11/02/2022, tại Học viện Hành chính Quốc gia, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị lấy ý kiến dự thảo Đề án: “Sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ”.

Tham dự hội nghị, về phía Bộ Nội vụ, có: PGS.TS. Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có: TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia đã được Ban soạn thảo triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; trên tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Bộ trưởng đề nghị các đồng chí tham dự đánh giá chung dự thảo Đề án và đưa ra ý kiến của cá nhân trong các nội dung trong đề án để Ban soạn thảo hoàn thiện Đề án tối ưu nhất.

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã đồng tình, nhất trí cao với dự thảo Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia. Việc sáp nhập sẽ là cơ hội để Học viện Hành chính Quốc gia đổi mới toàn diện, nhất là đổi mới mô hình quản trị theo hướng hiện đại, có năng lực tự chủ; phát huy mạnh mẽ chức năng, nhiệm vụ của Học viện trong công tác tư vấn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ về lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước; giữ vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ nền công vụ và nhu cầu xã hội. Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm khu vực và thế giới.

Nhiều ý kiến đóng góp về giải pháp thực hiện Đề án, như: về tên gọi của các khoa, đơn vị chuyên môn cần phù hợp với nội hàm cũng như kế thừa và phát huy được thế mạnh, thể hiện được tính đặc thù khi sáp nhập; về phân cấp, phân quyền trong việc giao nhiệm vụ; về bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Giám đốc Học viện và viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nêu rõ quá trình dự thảo Đề án, Ban soạn thảo đã rất khẩn trương, nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng đến từng vấn đề chi tiết nhất, trên cơ sở cả thực tiễn và xu hướng phát triển của Học viện sau khi sáp nhập. Thứ trưởng nhấn mạnh, Đề án được thực hiện theo tiêu chí sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy trên tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện phát biểu tại Hội nghị.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, cảm ơn Ban cán sự Bộ Nội vụ đã quan tâm đến sự phát triển của Học viện và khẳng định, cán bộ, viên chức Học viện sẽ tập trung, đồng tâm, đồng lòng trong việc góp phần hoàn thiện Đề án và sẽ triển khai thực hiện tốt nhất Đề án khi được Thủ tướng phê duyệt.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự.
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh.
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, thiết thực của các đồng chí tham dự hội nghị cho Đề án trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, dân chủ và thẳng thắn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến, giải pháp của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ, tiếp tục hoàn thiện Đề án để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, Học viện cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, viên chức tạo sự đồng thuận trên toàn hệ thống Học viện về triển khai, thực hiện Đề án khi được phê duyệt.

Tin, ảnh: Hoàng Hậu, Xuân Phú