Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Dưới tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại, nhịp độ công nghiệp hóa, đô thị hóa ngày một gia tăng, toàn cầu hóa được thúc đẩy, kinh tế thị trường ngày càng lan rộng, gia đình Việt Nam có sự quá độ từ gia đình truyền thống đến hiện đại là xu thế khó có thể đảo ngược.

Gia đình với tư cách là một thiết chế xã hội chịu sự tác động của nhiều nhân tố, trong đó sự tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại giữ vai trò quan trọng. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong những năm đổi mới vừa qua cùng với sự tác động của khoa học và công nghệ hiện đại đã ảnh hưởng rộng từ kết cấu, qua việc thực hiện chức năng đến lối sống gia đình.

Tiến bộ của khoa học và công nghệ hiện đại như những đợt sóng ào ạt dội vào gia đình, phá vỡ cấu trúc cũ, trật tự cũ, tạo ra phong cách gia đình mới. Những tiến bộ này, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông đã làm cho khái niệm không gian hẹp hơn, thời gian như ngắn hơn. Vì vậy, sự tác động tích cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam là những tác động tạo ra những điều kiện thuận lợi cho gia đình tiến bộ, hạnh phúc, văn minh hơn. Điều đó cũng có nghĩa là các thành viên trong gia đình có thể thường xuyên gặp nhau, gần nhau hơn nhờ kỹ thuật công nghệ hiện đại.

Tuy nhiên, tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại cũng chính là thủ phạm gây ra những rạn nứt, khủng hoảng, thậm chí phá vỡ gia đình: con người hướng theo lối sống công nghiệp, quan hệ có tính sòng phẳng, thiết thực; đạo đức, lối sống bị suy thoái, những giá trị truyền thống của gia đình bị mai một… Thực tiễn cho thấy sức mạnh trường tồn của quốc gia, dân tộc phụ thuộc rất nhiều vào sự tồn tại và phát triển của gia đình và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình!

Cuốn sách “Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay của TS. Đặng Văn Luận – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được bố cục thành 3 chương, trong đó đã làm sáng tỏ các khái niệm “khoa học”, “công nghệ”, “tiến bộ về khoa học và công nghệ hiện đại”, “gia đình”…; phân tích một số vấn đề lý luận cơ bản về sự tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam và những vấn đề đặt ra; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại.

Xã hội Việt Nam – một xã hội coi trọng giá trị gia đình, được xem là có sự tiến bộ đáng kể, không thua kém nhiều so với các nước trong khu vực và thế giới về ứng dụng những tiến bộ khoa học – công nghệ hiện đại vào đời sống thì việc sử dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại một cách thông minh sẽ không chỉ giảm thiểu tối đa tác hại của nó mà còn phát huy những được những mặt tích cực, giúp cho gia đình phát triển bền vững, tạo nền tảng cho thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý bạn đọc.

Hoàng Trang