Chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết cần phải triển khai trong giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 18/5/2022, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn – Tọa đàm với chủ đề “Vai trò của chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng chủ trì buổi Tập huấn – Tọa đàm.
Các đại biểu tham dự buổi Tập huấn – Tọa đàm.

Tham dự buổi Tập huấn – Tọa đàm có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh khu vực phía Bắc; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; toàn thể công chức, viên chức khối cơ quan Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc buổi Tập huấn – Tọa đàm, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, chuyển đổi số là một chủ trương lớn đã được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đang được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban. Tại các bộ, ngành, địa phương cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu bộ, ngành, địa phương làm Trưởng ban. Điều đó cho thấy, chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết cần phải triển khai trong giai đoạn hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu khai mạc buổi Tập huấn – Tọa đàm.

Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh, buổi Tập huấn – Tọa đàm lần này giúp cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ có sự định hướng, thống nhất về chuyển đổi số trong thời gian tới theo chủ trương chung của Chính phủ. Trong đó, tập trung vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu số, chuyển đổi phương thức quản lý cán bộ, công chức trên nền tảng số hóa.

Thứ trưởng Trương Hải Long đề nghị, các đại biểu tham gia buổi Tập huấn – Tọa đàm cần tập trung lắng nghe với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, nắm bắt những kiến thức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tích cực thảo luận, trao đổi thông tin, đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng giới thiệu Chuyên đề 1.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Nguyễn Thị Hương giới thiệu Chuyên đề 2.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ giới thiệu Chuyên đề 3.

Tại buổi Tập huấn – Tọa đàm, các đại biểu được truyền đạt nội dung các chuyên đề: Chuyên đề 1: Một số nội dung cần thiết trong thực hiện chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ; Chuyên đề 2: Vai trò của dữ liệu thống kê đối với công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ; Chuyên đề 3: Một số nhiệm vụ cần ưu tiên thực hiện trong chuyển đổi số của Bộ Nội vụ. Đồng thời tích cực thảo luận, trao đổi thông tin, đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị đang công tác.

Các đại biểu trao đổi tại buổi Tập huấn – Tọa đàm.
Quang cảnh buổi Tập huấn – Tọa đàm.
Nguồn: tcnn.vn