Dâng hương kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) – Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), chiều ngày 18/5/2022, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã dẫn đầu Đoàn cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ dâng hương, tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Nhân dân và đất nước Việt Nam.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ và công chức, viên chức Bộ Nội vụ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dịp sinh nhật lần thứ 132 của Người.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và toàn thể công chức, viên chức Bộ Nội vụ nguyện mãi khắc ghi những lời Bác dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người trên tinh thần “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; thực hiện nói đi đôi với làm; luôn đoàn kết, gương mẫu trong công tác, học tập cũng như trong cuộc sống; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; noi gương Bác, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; một tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng về tinh thần đoàn kết, chiến đấu, về đạo đức cách mạng.

Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là tài sản vô cùng quý báu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Đảng ta, dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: tcnn.vn