Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) – Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã gửi Thư chúc mừng tới đội ngũ nhà báo, viên chức, cộng tác viên và người lao động các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ Nội vụ. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.