Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ phát huy vai trò trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác tổ chức cán bộ

(Quanlynhanuoc.vn) – Công tác tổ chức cán bộ là công việc hệ trọng và mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Đây cũng là nội dung mà các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội luôn tập trung tuyên truyền, phát tán các quan điểm sai trái, thù địch nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, cơ bản và lâu dài của toàn Đảng, các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch đối với công tác tổ chức cán bộ hiện nay

Thanh niên ở độ tuổi từ 16 – 30 tuổi chiếm khoảng 30% dân số nước ta, đây là lực lượng dồi dào về thể lực và trí lực, có tinh thần hăng hái, nhiệt tình, có khát vọng cống hiến, có tinh thần hội nhập, là lượng lực kế tục sự nghiệp cách mạng của các thế hệ tiền bối và có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, thanh niên cũng có những hạn chế nhất định, như: kiến thức xã hội, kiến thức lịch sử và lý luận chính trị còn non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên rất dễ bị lôi kéo trước những cám dỗ; dễ bị kích động theo “tâm lý đám đông”; dễ chán nản, bi quan, tiêu cực khi gặp khó khăn, thất bại… Đây là đặc điểm mà các thế lực thù địch luôn lợi dụng để tuyên truyền, lôi kéo, kích động thanh niên thông qua việc đẩy mạnh truyền bá lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, hưởng thụ và buông thả, không quan tâm đến các vấn đề chính trị, xã hội, tạo ra khoảng trống về ý thức hệ, pha loãng làm phai nhạt lý tưởng, niềm tin cách mạng, gây ra sự mơ hồ mất cảnh giác cách mạng…

Thời gian qua, những quan điểm sai trái, thù địch nhằm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, những phần tử phản động, bất mãn, cơ hội chính trị trong nước và nước ngoài xuất hiện thường xuyên. Cùng với việc sử dụng các cơ quan phát thanh, báo chí, xuất bản và những phương tiện truyền thông khác, các thế lực thù địch, phản động tăng cường sử dụng internet qua các mạng xã hội và các trang, blog có nội dung xấu, độc hại, liều lượng và tần suất ngày càng tăng như: “Việt Tân”, “Thanh niên dân chủ”,… Thâm độc và tinh vi hơn, chúng còn cài cắm các mã độc, đường link vào các phần mềm, ứng dụng, các trò chơi mà thanh niên hay sử dụng để tuyên truyền các thông tin xấu độc. Bên cạnh việc điên cuồng tấn công tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng tập trung lợi dụng, bóp méo công tác tổ chức cán bộ của Đảng, Nhà nước nhằm kích động, gây mất lòng tin của nhân dân nói chung và thế hệ thanh niên nói riêng đối với Đảng, Nhà nước.

Một kỳ họp của “Quốc hội giả định” do Đoàn Thanh niên Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức năm 2017.

Trước các kỳ Đại hội Đảng các cấp hay bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và triển khai công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước ta… chúng lại sử dụng giọng điệu bầu cử ở nước ta chỉ là hình thức, mọi thứ đã được sắp đặt trước hoặc có đấu đá nội bộ theo phe cánh, vùng miền… nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Chúng vu cáo, xuyên tạc công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, nhất là cán bộ trẻ của ta dưới luận điệu “con vua thì lại làm vua”, “con ông cháu cha”… nhằm tạo hoài nghi về sự công tâm, khách quan trong công tác tổ chức, bố trí nhân sự cũng như năng lực của đội ngũ cán bộ trẻ.

Chúng lợi dụng những tiêu cực nảy sinh trong công tác tổ chức cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương và một số cán bộ, đảng viên mà ta đang lên án, phê phán, đấu tranh, xử lý như: tham ô, tham nhũng, quan liêu, lãng phí, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ… để bôi đen công tác tổ chức cán bộ, gây tâm lý hoang mang, mất lòng tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền và chế độ.

Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ xung kích trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác tổ chức cán bộ

Là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ hiện có 9 cơ sở Đoàn trực thuộc (trong đó có 2 đoàn cơ sở, 7 chi đoàn cơ sở) với gần 10.000 đoàn viên, phân bố ở ba miền Bắc – Trung – Nam. Được công tác, học tập và rèn luyện tại Bộ Nội vụ – cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ nhìn chung vững vàng về lý tưởng cách mạng, có ý thức chính trị cao, trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, yêu nghề; có tinh thần tương thân, tương ái; tích cực, chủ động trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác Đoàn; luôn nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị đối với công tác tổ chức cán bộ nhằm gieo rắc sự hoài nghi, bi quan, chán nản, dẫn đến mất phương hướng chính trị, giảm sút lòng tin vào Đảng, vào chế độ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm cho mọi người, nhất là thanh niên xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác quan trọng này, từng bước biến chất về chính trị, tiến tới vô hiệu hóa vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đoàn kết, tập hợp thanh niên và là đội hậu bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ luôn quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo và Đảng ủy Bộ Nội vụ, chủ động phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với công tác tổ chức cán bộ trong những năm qua.

Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ đã chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên, sinh viên của đơn vị trước, trong và sau các sự kiện quan trọng liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, như: Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước,… Đặc biệt, năm 2022 là năm tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn các cấp, toàn hệ thống Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động cập nhật, viết, đăng tải gần 1.150 tin, bài, 2.324 bình luận, 1.022 chia sẻ, 5.356 lượt like thông tin về công tác tổ chức cán bộ, thể hiện quan điểm, thái độ kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ đối thoại với công chức, viên chức trẻ về chính sách phát triển thanh niên năm 2018.

Định kỳ hằng năm, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Nội vụ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên của Bộ Nội vụ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của tuổi trẻ Bộ Nội vụ cũng như thông tin, phổ biến các chủ trương, chính sách đối với cán bộ trẻ, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ để công chức, viên chức, người lao động trẻ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện và xác định mục tiêu phát triển sự nghiệp của bản thân.

Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ và các cơ sở đoàn trực thuộc thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề với sự tham gia, trao đổi trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Bộ Nội vụ về công tác tổ chức cán bộ nhằm trang bị thêm kiến thức cho đoàn viên, sinh viên góp phần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và chất lượng làm việc, học tập và trang bị cho họ “vũ khí” đấu tranh chống lại quan điểm sai trái.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Học viện Hành chính Quốc gia và Câu lạc bộ Lý luận trẻ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã chủ động tham mưu tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên của hai đơn vị.

Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học tổ chức định kỳ hằng năm các cuộc họp “Quốc hội giả định”, mô hình “Chính phủ giả định” nhằm tạo sân chơi để đoàn viên, sinh viên vận dụng các kiến thức được học về khoa học tổ chức bộ máy, khoa học lãnh đạo, quản lý, khoa học hành chính và công tác nhân sự. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của đoàn viên, sinh viên đối với việc sử dụng quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với công tác tổ chức cán bộ của Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ thời gian qua vẫn gặp phải một số khó khăn, hạn chế:

Thứ nhất, vẫn còn tình trạng một số đoàn viên, thanh niên, sinh viên có thái độ thờ ơ trước những quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ hai, một số bài viết đấu tranh phản bác nội dung vẫn chưa có chiều sâu, đủ lý lẽ và sức thuyết phục.

Thứ ba, việc tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các khối sinh viên của Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ chưa đồng đều, hiện nay tập trung nhiều ở khối đoàn viên là giảng viên, nghiên cứu viên, phóng viên, biên tập viên các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, tạp chí; ở khối sinh viên tập trung nhiều ở các ngành/chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Thứ tư, một bộ phận đoàn viên, thanh niên, sinh viên còn yếu về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng mạng xã hội.

Thứ năm, nguồn kinh phí phân bổ cho công tác này còn hạn chế.

Chương trình sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh chống thông tin xấu độc” do CLB Lý luận trẻ, Đoàn Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021.
Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới

Để phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ một số biện pháp sau:

Một là, thường xuyên bám sát, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030” và Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030”. Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo và Đảng ủy Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với công tác tổ chức cán bộ trong đoàn viên, thanh niên.

Hai là, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm một cách kịp thời và xác định nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh sát thực tế, phù hợp với đặc điểm, khả năng của các cơ sở đoàn trực thuộc cũng như đội ngũ cán bộ, đoàn viên tham gia.

Ba là, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng viết, biên tập tin bài đối với đội ngũ tham gia công tác đấu tranh; trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các cách làm hay, mô hình tốt giữa Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ với các đơn vị Đoàn bạn trong cả nước trên cơ sở phát huy thế mạnh, sở trường của từng đơn vị để tương hỗ nhau trong quá trình đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng.

Bốn là, có phương án huy động, vận động và phân bổ nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm các điều kiện thiết yếu để đội ngũ tham gia công tác đấu tranh phát huy được năng lực, sở trường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch đối với công tác tổ chức cán bộ nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, tiến hành thường xuyên, liên tục, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, các cấp, các ngành để góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống của toàn xã hội nói chung và tổ chức Đoàn nói riêng. Với tinh thần kiên quyết, kiên trì và quyết tâm cao, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục xung kích phát huy vai trò của mình, nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những biện pháp căn bản trên để luôn chủ động, tiên phong đấu tranh, phản bác làm thất bại mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch trong công tác tổ chức cán bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, không phụ sự kỳ vọng của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo và Đảng ủy Bộ Nội vụ tin tưởng giao phó.

Tài liệu tham khảo:
1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ. Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hà Nội, 2022.
2. Hội đồng Lý luận Trung ương. Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. H. NXB. Chính trị quốc gia – Sự thật, 2014.
3. Học viện Chính trị Công an nhân dân. Đấu tranh chống các quan điểm, luận điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. H. NXB. Chính trị quốc gia – Sự thật, 2017.
ThS. Trần Toàn Trung
Đoàn Thanh niên Học viện Hành chính Quốc gia