Bình Dương: kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2022 đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 04/10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng năm 2022. Theo đó, tình hình kinh tế – xã hội tỉnh tiếp tục khởi sắc và đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đồng thời tỉnh này đưa ra dự kiến tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 sẽ đạt kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của tỉnh Bình Dương, trong 9 tháng năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, bối cảnh thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến kinh tế toàn cầu như: xung đột Nga – Ukraine; lạm phát tăng cao; giá cả một số hàng hóa, dịch vụ: xăng dầu, nguyên vật liệu có giảm nhưng vẫn ở mức cao; dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát nhưng trong tình trạng sẵn sàng phòng, chống tái phát.

UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai các nghị quyết của Chính phủ, các chỉ đạo của bộ, ngành trung ương, tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và từng tháng, từng quý nên hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục xu hướng phục hồi tốt, ổn định và cải thiện đời sống người dân; tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Về phát triển kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,91% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ tăng 1,48%). Dự kiến tăng trưởng GRDP năm 2022 sẽ đạt kế hoạch đề ra (8-8,3%). Qua rà soát, tổng số 34 chỉ tiêu kinh tế – xã hội – môi trường – đô thị chủ yếu, đến nay đã có 14/34 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm; 17 chỉ tiêu duy trì mức tăng ổn định (đạt từ 50-85%, dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch vào cuối năm); 03/34 chỉ tiêu đạt thấp (tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu, số bác sỹ và số giường bệnh trên 1 vạn dân).

Kinh tế từng bước phục hồi tích cực qua từng tháng, từng quý, cụ thể GRDP quý I tăng 5,3%, quý II tăng 8,35%, quý III tăng 11,59%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực, đóng góp chính vào mức tăng trưởng chung. Hoạt động thương mại và dịch vụ phục hồi nhanh ở tất cả các ngành, thu ngân sách theo dự toán, bảo đảm nhu cầu an sinh xã hội và phòng dịch…

Bình Dương: kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2022 đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: tiếp tục triển khai các kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Chính phủ; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời lập quy hoạch riêng để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đầu tư, xây dựng các khu công nghiệp…

Giải quyết dứt điểm tình trạng người dân tập trung khiếu nại liên quan đến một số dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị.

Thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ cho chuyển đổi số…

Cường Quyền