Đắk Lắk tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện kế hoạch về công tác thông tin đối ngoại năm 2022, chiều ngày 25/10/2022, Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên trên địa bàn.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương; đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk; đại diện các sở, ban ngành của địa phương.

Đồng chí Lê Hải Bình đã truyền đạt những quan điểm mới của Đảng về công tác đối ngoại theo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình đã truyền đạt những quan điểm mới của Đảng về công tác đối ngoại theo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; khái quát tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk khái quát lại những thông tin quan trọng, toàn diện mà đồng chí Lê Hải Bình truyền đạt trong Hội nghị, nhấn mạnh rằng những nội dung được truyền tải tại Hội nghị tập huấn sẽ được lan tỏa, giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về công tác đối ngoại; giúp cho các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, cán bộ tham mưu công tác thông tin đối ngoại của tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giới thiệu các chủ trương, chính sách kêu gọi đầu tư, quảng bá về truyền thống lịch sử, văn hóa của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Lê Hải Bình đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Lắk về tình hình, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2022; công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức theo kế hoạch 03-KH/TW của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện Kết luận số 01-CT/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Lê Hải Bình làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hải Bình mong muốn Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nhất là những văn bản mới từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII như: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị.

Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Lê Hải Bình yêu cầu phải tổ chức thực hiện nghiêm túc 9 nội dung chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết ngành Tuyên giáo năm 2021; phát huy tính chủ động, kịp thời, nhạy bén trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy; tích cực, chủ động hướng dẫn, phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt những nhiệm vụ, công việc được giao; chỉ đạo sát sao, định hướng kịp thời công tác báo chí; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa địa phương và Trung ương trong xử lý những vấn đề nổi cộm, điểm nóng, bức xúc trên địa bàn tỉnh.

Trần Mai