Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

(Quanlynhanuoc.vn) – Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Xuân Quý Mão – 2023, thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Nội vụ và nhân danh cá nhân, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng gửi Thư chúc mừng năm mới tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ngành Nội vụ... Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng.