Viện Quản trị Hà Lan (NIG)

(Quanlynhanuoc.vn) – Viện Quản trị Hà Lan (NIG) thực hiện chức năng tổ chức liên kết nghiên cứu chung về Hành chính công và Khoa học chính trị ở 13 trường đại học của Hà Lan và vùng Flanders, cung cấp các khóa học tiến sỹ và mạng lưới nghiên cứu khoa học. NIG kết nối các học giả và cung cấp các khóa học chất lượng cao cho các ứng viên tiến sỹ về Hành chính công và Khoa học chính trị. Đây là mô hình đào tạo, bồi dưỡng quốc tế để Việt Nam có thể tham khảo.
Ảnh minh họa (internet).
Cơ cấu tổ chức của Viện Quản trị Hà Lan

(1) Ban quản lý: NIG hiện được đặt tại Đại học Utrecht, chịu trách nhiệm quản lý và kết hợp với tất cả các đối tác xây dựng và phát triển NIG.

(2) Hội đồng quản trị: gồm đại diện của các trường đại học thành viên, chịu trách nhiệm về chiến lược phát triển tổng thể và các quyết định liên quan đến NIG; đồng thời, báo cáo và xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm cho NIG.

(3) Hội đồng tư vấn: gồm đại diện của các trường đại học thành viên, Hội đồng này có trách nhiệm tư vấn cho các hoạt động của NIG, chẳng hạn, như: hội nghị hằng năm, hội thảo chuyên đề nghiên cứu, những thay đổi trong chiến lược của NIG hoặc xây dựng chương trình đào tạo cho nghiên cứu sinh.

(4) Hội đồng tư vấn quốc tế: Hội đồng này họp 3 năm/lần để thảo luận về phản hồi chương trình giảng dạy và chiến lược quốc tế hóa của NIG.

(5) Hội đồng tiến sỹ: đây là hội đồng đại diện cho các tiến sỹ tham gia chương trình đào tạo tiến sỹ của NIG, bao gồm các tiến sỹ từ tất cả các trường đại học thành viên và những người đóng vai trò là đại diện của trường mình. Hoạt động chính của Hội đồng là tổ chức giải thưởng người giám sát hằng năm, tư vấn cho Hội đồng quản trị về tất cả các kế hoạch, chương trình và thăm dò ý kiến của các thành viên về các sự kiện dành cho tiến sỹ.

(6) Cộng đồng tiến sỹ NIG: hằng năm có khoảng 20 ứng viên tiến sỹ từ 12 trường đại học của Hà Lan và vùng Flanders tham gia chương trình đào tạo tiến sỹ với tư cách là thành viên đầy đủ của gia đình tiến sỹ NIG, họ có thể truy cập vào tất cả các khóa học của NIG cũng như các hoạt động khác.

Chương trình đào tạo tiến sỹ

NIG cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao ở cấp độ tiến sỹ. Chương trình này nhằm hướng đến các ứng viên tiến sỹ của một trong những tổ chức thành viên NIG. Bên cạnh đó, các khóa học cũng dành cho những người tham gia từ các trường đại học khác (nếu còn chỉ tiêu).

Chương trình đào tạo tiến sỹ của NIG với 3 mục tiêu: (1) Mở rộng kiến thức và làm quen với những phát triển mới trong Hành chính công và Khoa học chính trị; (2) Nâng cao chất lượng nghiên cứu của mình bằng cách tham gia các khóa học chuyên ngành cũng như thảo luận về các chủ đề lý thuyết và phương pháp luận với các học giả hàng đầu và các ứng viên tiến sỹ khác; (3) Được tiếp cận với mạng lưới lớn gồm các học giả cấp cơ sở và cấp cao trong lĩnh vực nghiên cứu của họ. Chương trình đào tạo có thể được kết hợp với các yêu cầu của trường đại học thành viên và của các ứng viên. Tất cả thành viên NIG đều được tham dự các khóa học miễn phí hoặc nếu không phải là thành viên thì học phí sẽ phải trả cho mỗi khóa học. Bên cạnh đó, học viên đăng ký là thành viên tiến sỹ sẽ có quyền truy cập miễn phí vào tất cả các khóa học do NIG cung cấp và ưu tiên tham gia các khóa học hoặc sự kiện.

Ngoài tư cách thành viên tiến sỹ, NIG còn cấp tư cách thành viên cấp cao cho các học giả đã hoàn thành bằng tiến sỹ và đang làm việc cho một trong các trường đại học của NIG. Tư cách thành viên cấp cao mang lại lợi thế lớn ở cả cấp độ tập thể cũng như cấp độ cá nhân.

(1) Ở cấp độ tập thể, tư cách thành viên cấp cao là phần không thể thiếu đối với các trường đại học NIG. Tư cách thành viên cấp cao hỗ trợ chi phí cho các ứng viên tiến sỹ, hội nghị hằng năm và chi phí các khóa học cá nhân qua các năm.

(2) Ở cấp độ cá nhân, thành viên cấp cao, hội viên được tham gia miễn phí các hội nghị thường niên và các hội thảo, hội nghị chuyên đề nghiên cứu khác. Hội viên cấp cao thường là những người mới bắt đầu sự nghiệp có thể đăng ký các khóa học của NIG miễn phí (tối đa 2 thành viên cao cấp cho mỗi khóa học NIG).

Hội viên cấp cao có thể dẫn dắt hội nghị, hội thảo chuyên đề cũng như điều phối các mạng lưới nghiên cứu và tương tác giữa các trường đại học vì lợi ích nghiên cứu chung. Tư cách thành viên cấp cao cho phép NIG tồn tại và cung cấp mạng lưới nghiên cứu và đào tạo tiến sỹ với chi phí thấp, từ đó, làm tăng giá trị cho sự phát triển của ứng viên tiến sỹ những người được hướng dẫn bởi các thành viên cấp cao.

Từ năm 2023, NIG phát triển các công cụ tài chính bổ sung để điều phối các hoạt động hợp tác nghiên cứu mà chỉ các thành viên cấp cao mới có thể đăng ký. Mặt khác, NIG sẽ phát triển một số khóa học và đào tạo mà chỉ các thành viên cấp cao mới có thể tham gia miễn phí.

Một số khóa học trong chương trình đào tạo tiến sỹ năm 2023

– Khóa học bắt buộc: (1) Xây dựng và trả lời các câu hỏi nghiên cứu; (2) Cách thức xuất bản nghiên cứu; (3) Trách nhiệm và chính trực trong nghiên cứu và tư vấn; (4) Những vấn đề kinh điển trong Hành chính công và Khoa học Chính trị; (5) Quản lý dữ liệu.

 – Khóa học tự chọn: (1) Người hướng dẫn; (2) Quản trị trong một xã hội toàn cầu; (3) Tính đa dạng trong thiết kế và thực hành nghiên cứu; (4) Quản trị hợp tác vì giá trị công, đổi mới và vai trò của lãnh đạo; (5) Phân tích dữ liệu từ con số đến thực tiễn; (6) Thiết kế việc kiểm soát ở cấp độ cao (thí nghiệm và khảo sát); (7) Thiết kế việc kiểm soát ở cấp độ thấp (nghiên cứu thực địa); (8) Phân tích dữ liệu từ những bản ghi chú đến thực tiễn.

Hội nghị hằng năm và hội thảo chuyên đề

– Hội nghị: hằng năm NIG tổ chức hội nghị thường niên, đây là một trong những hội nghị nổi bật nhất thu hút hơn 200 người tham gia mỗi năm. Hội nghị này, các học giả cấp cao và cấp cơ sở gặp gỡ, trao đổi ý kiến và hình thành các kết nối lâu dài. Việc kết nối này khuyến khích sự phát triển của các nghiên cứu về khoa học hành chính và chính trị nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế cao nhất trong các lĩnh vực khoa học của NIG. Hội nghị cũng là nơi để các thành viên gặp gỡ, kết nối, thảo luận và truyền cảm hứng.

– Hội thảo chuyên đề: hội thảo được xây dựng dựa trên mối quan tâm chung của nghiên cứu sinh và các thành viên cấp cao từ các trường đại học thành viên khác về một chủ đề hoặc lĩnh vực. Hội nghị chuyên đề do hai thành viên cấp cao chỉ đạo được tổ chức trung bình 2 lần/năm. Trong các cuộc họp này, nghiên cứu sinh và các thành viên cấp cao trình bày và thảo luận về nghiên cứu của mình. Bên cạnh đó, hội thảo cũng định hướng cho các thành viên cùng nhau thực hiện nghiên cứu hoặc cùng nhau viết một ấn phẩm xuất bản (như sách, bài báo hoặc các ấn phẩm đặc biệt).

– Chuyên đề hội thảo: (1) Địa chính trị, cải cách dân chủ và khả năng phục hồi ở Trung và Đông Âu; (2) Công chúng và lãnh đạo chính trị (PUPOL); (3) Quản trị năng lượng và khí hậu; (4) Hành chính công dưới góc độ phân tích và diễn giải chính sách; (5) Quản trị quốc tế và Liên minh châu Âu.

Tài liệu tham khảo:
1. NIG Annual Work Conference 2022. https://www.nigovernance.nl, truy cập ngày 08/02/2023.
ThS. Đỗ Hoàng Mai
Học viện Hành chính Quốc gia