Cần nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho thanh niên công nhân ở các địa phương

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng 22/3 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề: “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0”. Vấn đề nhà ở cho thanh niên công nhân và lao động trẻ ở các địa phương, những giải pháp chính sách hỗ trợ cho vấn đề này đã được thanh niên công nhân nêu ra và gửi tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.
Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ đối thoại với thanh niên – Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Anh Nguyễn Văn Linh, Công ty xây lắp 1, Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam, trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Hiện nay, thanh niên công nhân đang gặp nhiều khó khăn về nhà ở, nhu cầu thuê nhà của thanh niên công nhân là rất lớn, nếu có nhà để mua thì thanh niên công nhân rất muốn được vay để mua nhà, trả góp với lãi suất thấp. Kính đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có những chính sách hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân để xây dựng nhà ở cho thanh niên công nhân và lao động trẻ ở các địa phương, đồng thời có chính sách hỗ trợ về lãi suất hoặc không lãi suất để thanh niên công nhân có thể mua được nhà ở xã hội?

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh: Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến đầu tư, phát triển các chính sách nhà ở, trong đó đặc biệt là nhà ở xã hội và cũng đã có những kết quả nhất định. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt trong thực hiện, tổ chức nhiều hội nghị để tìm giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Gần đây nhất, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, ổn định và lành mạnh. Sau hội nghị này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33 với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, những mục tiêu giải pháp đầu tư về phát triển nhà ở xã hội đã được Chính phủ quan tâm và cụ thể hóa trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, nhóm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, theo Nghị quyết 33 và chỉ đạo của Thủ tướng, thời gian tới, phải khẩn trương sửa đổi và sớm trình Quốc hội dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi để Quốc hội thảo luận vào kỳ họp diễn ra vào tháng 5 tới. Dự kiến, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi sẽ được thông qua vào tháng 10/2023 và có hiệu lực từ 1/7/2024.

Trong thời gian trình Quốc hội dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, Chính phủ sẽ trình Quốc hội Nghị quyết thí điểm đầu tư phát triển nhà ở xã hội với nhiều tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt thể chế, tháo gỡ những khó khăn liên quan đến vấn đề dành quỹ đất đầu tư phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; vấn đề liên quan đến chế độ ưu đãi chủ đầu tư, người mua nhà, tiến độ sử dụng đất, giao đất, lựa chọn chủ đầu tư,…

Thứ hai, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Xây dựng triển khai xây dựng và hoàn thiện dự thảo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Trong đó, đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện chính sách, bố trí nguồn vốn, tăng thêm các ưu đãi, phát triển nhà ở cho thuê để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội đạt mục tiêu đề ra. Đây là một đề án cụ thể, giao về cho các bộ, ngành, địa phương triển khai một cách có hiệu quả.

Thứ ba, theo chỉ đạo của Thủ tướng, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai gói tín dụng 120 nghìn tỷ để hỗ trợ chủ đầu tư vay với lãi suất ưu đãi, thấp hơn từ 1,5-2% để các chủ đầu tư đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội cũng như hỗ trợ người mua nhà trong thời gian tới.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 11 về chương trình phục hồi phát triển kinh tế – xã hội nhằm thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội, đối với các chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội có 2 gói hỗ trợ, gồm: gói 40 nghìn tỷ để hỗ trợ chủ đầu tư vay với lãi suất ưu đãi 2% để đầu tư phát triển nhà ở xã hội; gói 15 nghìn tỷ giao Ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ các đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội vay, trong đó có đối tượng thanh niên công nhân trên toàn quốc vay để mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Đây là những chính sách rất cụ thể và thiết thực để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người thu nhập thấp ở đô thị, cũng như công nhân ở các khu công nghiệp có điều kiện tiếp cận vay vốn mua nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân có nhà ở để họ yên tâm công tác, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Yêu cầu “an cư lạc nghiệp”, khẳng định nhà ở là rất quan trọng với mỗi người. Với thanh niên, từ lúc ra trường, điều lo lắng nhất vẫn là về chỗ ở, ổn định việc làm. Đây cũng là vấn đề được Đảng, Nhà nước rất quan tâm.

Thủ tướng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các chính sách nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho người thu nhập thấp, nhà cho các đối tượng chính sách, người có công.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, bộ ngành có liên quan nghiên cứu các hình thức: mua, thuê, thuê mua nhằm tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, có chính sách phù hợp để tạo quỹ đất, xác định mức lãi suất phù hợp… để hỗ trợ cả “đầu vào” (cho những doanh nghiệp đầu tư, phát triển, xây dựng nhà), hỗ trợ cả “đầu ra” (cho người mua, thuê, thuê mua nhà); bên cạnh đó, để phát huy nguồn lực nhà nước, nguồn lực xã hội, phù hợp thực tế mặt bằng thu nhập của người lao động, nhất là đối tượng thanh niên công nhân, những người vừa ra trường, các bạn trẻ trên tinh thần là giải quyết từng bước nhưng căn cơ vấn đề này.

Thuý Vân tổng hợp