Chuyển đổi số, công nghệ số chính là lời giải trong việc tạo ra một hệ sinh thái du lịch và sự kết nối chuỗi giá trị

(Quanlynhanuoc.vn) – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại Hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững sáng nay, ngày 15/11/2023 cho rằng: Một ngành muốn có sự phát triển đột phá thường phải có không gian mới, cách tiếp cận mới, cách quản trị mới, công nghệ mới để thực hiện đổi mới đó.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Nhật Bắc.

Không gian số, cách tiếp cận số, chuyển đổi số và quản trị số, công nghệ số chính là cơ hội cho ngành du lịch có sự phát triển đột phá. Ngành du lịch nên chuyển đổi số mạnh mẽ và kiên quyết, không nên coi chuyển đổi số là công cụ tự động hóa hoạt động du lịch mà là thay đổi cách làm du lịch, tạo nên nhiều giá trị mới cho khách du lịch.

Lên môi trường số, không gian của ngành du lịch sẽ rộng lớn hơn rất nhiều, ngành du lịch sẽ dễ dàng kết nối các lĩnh vực khác, các ngành khác, sản phẩm khác, các tỉnh, vùng khác để khái niệm du lịch được mở rộng. Ví dụ, có thể chuyển đổi từ tư duy điểm đến, quảng bá các địa điểm nổi tiếng thành tư duy sản phẩm, không chỉ xem gì mà còn ăn gì, mua gì, chơi gì… Nếu vậy thì du lịch cũng sẽ bớt phụ thuộc mùa vụ.

Ngành du lịch là ngành kinh tế tổng hợp vốn gặp khó khăn trong việc tạo ra hệ sinh thái du lịch, một chuỗi giá trị kết nối khách hàng với phục vụ. Khách hàng du lịch là một, nhưng nhiều đối tượng phục vụ và chỉ cần một đối tượng trong chuỗi giá trị kém thì cảm nhận của khách về du lịch Việt Nam sẽ kém, thậm chí cảm nhận về toàn bộ Việt Nam không tốt.

Chuyển đổi số, công nghệ số chính là lời giải trong việc tạo ra một hệ sinh thái du lịch và sự kết nối chuỗi giá trị. Nhà nước nhìn thấy chuỗi giá trị này thì có thể kết nối hài hòa giá trị và tạo ra giá trị cuối cùng để khách hàng có thể cảm nhận chung về du lịch Việt Nam, nếu không thì các giá trị sẽ rời rạc, cạnh tranh nhau. Khó nhất là Nhà nước nhìn thấy toàn bộ bức tranh, có dữ liệu để phân tích, đánh giá, cảnh báo sớm, điều chỉnh sớm và chuyển đổi số sẽ giúp cho ngành du lịch có một bức tranh tổng hợp, có thông tin tổng hợp tức thời.

Còn nhiều vấn đề khác nữa mà chuyển đổi số có thể giải quyết, Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xây dựng các nền tảng số, giải quyết các vấn đề lớn kéo dài của ngành du lịch và đặc biệt góp phần đổi mới mạnh mẽ ngành du lịch.
PV