Ảnh tư liệu

Học viện Hành chính Quốc gia gặp mặt nhân 61 năm Ngày truyền thống (29/5/1959 – 29/5/2020)

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 29/5, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức ôn lại truyền thống 61 năm Ngày thành lập (29/5/1959 - 29/5/2020). Buổi gặp mặt được tổ chức trực tuyến từ 4 đầu cầu: trụ sở chính tại Hà Nội, Phân viện Học viện tại...

Đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW

(Quanlynhanuoc.vn) - Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là lực lượng lãnh đạo nòng cốt của đất nước, tiêu biểu cho phẩm chất, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng và Nhà nước, do đó cần phải có những yêu cầu riêng về năng lực, phẩm chất đạo...

Học viện Hành chính Quốc gia điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển viên chức tại Thông báo số 530/TB-HCQG

(QLNN) - Học viện Hành chính Quốc gia điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển viên chức tại Thông báo số 530/TB-HCQG và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi viên chức được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 2 của Nghị định...

Dừng thực hiện cách ly toàn xã hội

(QLNN) - Ngày 23/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện Hành chính Quốc gia đã họp và thống nhất các phương án tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ngừng cách...