Chuyên mục

Ý kiến tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025, thể hiện sự trách nhiệm, tâm huyết với Đại hội

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 18/6/2020, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đại diện cho các lĩnh vực công tác đã có nhiều ý kiến tham luận thể hiện sự trách nhiệm, tâm huyết với...

Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI: “Đoàn kết – Sáng tạo – Chất lượng – Hiệu quả”

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 18/6, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.   Đại hội đã vinh dự được đón tiếp các đồng chí: Vũ Đức Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban...

Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020-2025)

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 18/6/2020, Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày diễn văn khai mạc Đại hội. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu.   Kính...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bệnh quan liêu và vận dụng trong bối cảnh hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Sinh thời, Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: bệnh quan liêu là nguy cơ lớn nhất của đảng cầm quyền, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác. Đến nay, vẫn có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên quan liêu xa rời quần...

Tăng cường quản lý nhà nước nhằm giảm thiểu mất cân bằng cơ cấu giới tính khi sinh ở Việt Nam  

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong các yếu tố cấu thành dân số thì cơ cấu giới tính khi sinh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển dân số và phát triển kinh tế - xã hội. Với Việt Nam, để bảo đảm mục tiêu phát triển...

Xây dựng nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa – khẳng định tính hiện thực của chân lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Với những thành tựu to lớn...

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 9/6, Bộ Chính trị đã có Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền...

Đổi mới và dân chủ hóa công tác cán bộ – công việc gốc của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác tổ chức cán bộ được xác định là một trong bốn mặt công tác chính của Ðảng. Vì vậy không thể xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công nếu không đổi mới được công tác cán bộ. Đổi mới và dân chủ hóa công tác...

Năm chủ tịch ASEAN 2020 và những thúc đẩy ưu tiên của Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Với chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 và “Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững” khi đảm nhiệm trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ...

Văn hóa công vụ là nền tảng của đạo đức công vụ

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng và không ngừng hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có vai trò quan trọng và cần thiết trong lộ trình hướng đến một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính và phục...