Chuyên mục

Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn nhân sự cao cấp Bộ Nội vụ trong những tháng năm đầu xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc lựa chọn nhân sự cao cấp của Bộ Nội vụ trong những tháng, năm đầu xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân là minh chứng cụ thể và điển hình về tài đức và chính sách trọng dụng nhân tài, trí thức của Chủ tịch...

Cần tránh tình trạng “đúng quy trình nhưng không chọn đúng người“

(Quanlynhanuoc.vn) - Hội nghị giao ban toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước, bảo đảm giữ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều nội dung quan trọng được báo cáo, trong đó công tác lựa chọn nhân sự phải bảo...

Học viện Hành chính Quốc gia và tỉnh Cao Bằng trao đổi, phối hợp về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 30/7/2020, Học viện Hành chính Quốc gia đã có buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng về phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức.   Dự buổi làm việc, về phía Học viện Hành chính Quốc gia có:...

Thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới

Bài 3: Thể chế chính trị Việt Nam trước yêu cầu mới - Những vấn đề đặt ra cần bổ sung, phát triển (Quanlynhanuoc.vn) – Đảng Cộng sản Việt Nam với sứ mệnh lãnh đạo quá trình xây dựng thể chế chính trị, là hạt nhân, quyết định; Nhà nước là rường...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ máy nhà nước, theo quan điểm Hồ Chí Minh, cần gọn nhẹ, có hiệu lực, phù hợp với từng giai đoạn để phục vụ đắc lực cho mục tiêu hoạt động của Nhà nước, tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của...

Học viện Hành chính Quốc gia triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành tốt Kế hoạch công tác năm 2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 17/7, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.   Về dự Hội nghị, có các đồng chí:...

Thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới

Bài 2: Nhận thức về thể chế chính trị (Quanlynhanuoc.vn) - Tìm kiếm câu trả lời về thể chế chính trị thực sự là không đơn giản. Trước hết, cần phải từ thực tiễn Việt Nam, trong lịch sử và hiện tại, trong đổi mới và hội nhập hiện nay để tìm...

Lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

(Quanlynhanuoc.vn) - Duy trì khu vực Biển Đông ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển không những là nguyện vọng mà còn là trách nhiệm chung của các nước ở Biển Đông, các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.   Chiều 16/7, tại họp báo thường kỳ...

Thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới để hoàn thành mục tiêu phát triển là một nước công nghiệp theo hướng...

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở trợ giúp xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở trợ giúp xã hội ở Việt Nam hiện nay là chủ đề chính của toạ đàm khoa học do Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội tổ chức ngày 14/7/2020 tại Học viện Hành chính Quốc...