Bồi dưỡng theo yêu cầu chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền ở Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của Học...

Nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia – Hiện trạng, quan điểm, mục tiêu và định hướng nội dung

(QLNN) - Những năm qua, các kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia không chỉ phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện mà còn góp phần bổ sung nhiều luận cứ cho sự phát triển của...

Học viện Hành chính Quốc gia – trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(QLNN) - Để đáp ứng những yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Học viện Hành chính Quốc gia - với tư cách là “đơn vị sự nghiệp công lập...

Học viện Hành chính Quốc gia với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược ở An Giang

(QLNN) - Là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo, bồi dưỡng về hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức cấp chiến lược trên phạm vi...

Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Trong suốt quá trình 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Hành chính Quốc gia có rất nhiều tên gọi, thuộc nhiều cơ quan quản lý, như lúc ban đầu trực thuộc Bộ Nội vụ, sau đó là trực thuộc Chính phủ, rồi lại trực...

Học viện Hành chính Quốc gia phấn đấu để xứng tầm trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng đầu của đất nước

(QLNN) - Trong 60 năm qua, Học viện Hành chính Quốc gia đã thực hiện thành công nhiều công trình nghiên cứu khoa học về bộ máy hành chính nhà nước, khoa học hành chính, chính sách công… phục vụ trực tiếp cho công cuộc cải cách nền hành...

Những dấu mốc lịch sử của Học viện Hành chính Quốc gia

* Ngày 29/5/1959, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại ký Nghị định số 214-NV về việc thành lập Trường Hành chính. Trường trực thuộc Bộ Nội vụ, có nhiệm vụ huấn luyện cán bộ chính quyền cấp huyện. * Ngày 29/9/1961, theo...

Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 22/5/2019, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Học viện Hành chính Quốc gia do TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã thành kính báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 129...

Hội thảo khoa học: Phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

(QLNN) - Sáng ngày 08/5/2019, tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung  (KAS - Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo khoa học “Phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa...