Thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

(QLNN) – Nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có Thư chúc Tết gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ và ngành Nội vụ. Tạp chí Quản lý nhà nước xin đăng tải toàn văn Thư chúc Tết của Bộ trưởng.