Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội ở trung ương và địa phương

(Quanlynhanuoc.vn) – Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14, ngày 11/1/2021, dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội ở trung ương và địa phương như sau:

 

Nguồn: daihoi13.dangcongsan.vn