Các chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia về sinh hoạt chuyên đề trong năm 2021, ngày 26/4/2021, 3 chi bộ thuộc đảng bộ, gồm: chi bộ Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể và chi bộ Ban Kế hoạch – Tài chính phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

GS.TS. Mạch Quang Thắng – báo cáo viên trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề. Tham dự, có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Bùi Huy Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng cùng toàn thể các đồng chí chi ủy viên, đảng viên, giảng viên và quần chúng ưu tú của 3 chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân – Bí thư Chi bộ Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân – Bí thư Chi bộ Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính chủ trì hội nghị, đã nhấn mạnh sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên và quần chúng trong các chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, thường xuyên; đồng thời, thắt chặt mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau của toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên và người lao động trong các khoa, đơn vị.

GS.TS. Mạch Quang Thắng – Báo cáo viên trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại buổi sinh hoạt, GS.TS. Mạch Quang Thắng đã truyền đạt hai nội dung chính: (1) Các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhtuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân,… (2) Phong cách Hồ Chí Minh, về phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đẫm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người, tự nêu gương…

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể phát biểu.

Sau khi nghe phần trình bày của GS.TS. Mạch Quang Thắng, các đồng chí đảng viên, giảng viên của 3 chi bộ đã trao đổi làm rõ thêm các nội dung về tư tưởng nhân văn, trung hiếu, đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; phong cách nói và viết súc tích, đủ thông tin, hấp dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Đình Hiển – Chi bộ Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Chi bộ Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu.

Bế mạc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân cảm ơn GS.TS. Mạch Quang Thắng đã truyền thụ những triết lý sâu sắc, những câu chuyện cụ thể, sinh động, thấm thía, dễ hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những vấn đề có tính cốt lõi cần học tập và vận dụng vào công tác giảng dạy phương pháp, phong cách, kỹ thuật hành chính.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Tin, ảnh: Hoàng Hậu