Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiều ngày 27/4/2021, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2021 và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, các cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Bộ; đại diện các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ. Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia có các đồng chí Phó Bí thư: Lương Thanh Cường và Nguyễn Thị Thu Vân dự.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: trong quý I năm 2021, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ xây dựng chương trình công tác năm 2021 trên tinh thần toàn Đảng bộ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao theo chương trình, kế hoạch của năm 2021. Bên cạnh đó, các mặt hoạt động của công tác Đảng như: giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể… cũng đã được triển khai và tiến hành tại các tổ chức, cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ. Hội nghị đã đánh giá kết quả đã đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác quý II năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2021.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2021, báo cáo nêu rõ: tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ổn định, đoàn kết, toàn thể cán bộ, đảng viên xác định tốt trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Nội vụ phối hợp hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ; Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị với các nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đoàn kết, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong quý II năm 2021, Đảng ủy Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung hoàn thành các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bám sát các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác của Bộ, kể cả các công việc đột xuất hoặc được giao bổ sung.

Đồng chí Trần Nghị, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I; phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2021 của Đảng ủy Bộ.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ đã công bố các quyết định khen thưởng và tiến hành trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm giai đoạn 2016-2020 (trong đó Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia có 4 đ/c: Nguyễn Quang Vinh, Huỳnh Văn Thới, Phan Công Khanh và Nguyễn Đặng Phương Truyền); trao giấy khen của Đảng ủy Bộ Nội vụ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Bằng khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm (giai đoạn 2016-2020).

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, đồng chí Bí thư Vũ Chiến Thắng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị đã làm sâu sắc, cụ thể hóa thêm nhiều nội dung của Báo cáo.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ yêu cầu, trong quí II năm 2021, toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau mỗi đợt kiểm điểm. Tiếp tục duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ. Tự phê bình và phê bình luân phiên trong sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định, trong đó chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo Kế hoạch.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền; tập trung xác minh, thẩm tra, kết luận đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 05-KH/ĐUBNV của Đảng ủy Bộ Nội vụ về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

PV và Mạnh Quân (TCTCNN)