Học viện Hành chính Quốc gia - 60 năm xây dựng và phát triển

Học viện Hành chính Quốc gia với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược ở An Giang

(QLNN) - Là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo, bồi dưỡng về hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức cấp chiến lược trên phạm vi...

Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Trong suốt quá trình 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Hành chính Quốc gia có rất nhiều tên gọi, thuộc nhiều cơ quan quản lý, như lúc ban đầu trực thuộc Bộ Nội vụ, sau đó là trực thuộc Chính phủ, rồi lại trực...

Học viện Hành chính Quốc gia phấn đấu để xứng tầm trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng đầu của đất nước

(QLNN) - Trong 60 năm qua, Học viện Hành chính Quốc gia đã thực hiện thành công nhiều công trình nghiên cứu khoa học về bộ máy hành chính nhà nước, khoa học hành chính, chính sách công… phục vụ trực tiếp cho công cuộc cải cách nền hành...

Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 22/5/2019, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Học viện Hành chính Quốc gia do TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã thành kính báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 129...